НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАСТАНОВИ CEN/TS 54-14:2018

  • O. M. Slutska Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту http://orcid.org/0000-0003-1723-8181
  • T. M. Skorobagatko Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту http://orcid.org/0000-0001-5651-1975
  • D. P. Voytovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-2280-5585
  • R. Yu. Sukach Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-4174-9213
  • І. А. Onoshko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0001-5793-1680
Ключові слова: настанови, пожежа, пожежний сповіщувач, сигнал тривоги, система пожежної сигналізації та оповіщування.

Анотація

Проблема. Чинні в Європі та Україні настанови щодо проектування, монтування, пусконалагоджування, експлуатації та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації та оповіщування (CEN/TS 54-14:2018) неповною мірою відповідають вимогам сьогодення і не містять чітких відповідей на ряд проблемних питань, пов’язаних із захистом приміщень такими системами. Це не дає змоги реалізувати повною мірою їхні можливості у протипожежному захисті. 
Мета. Метою роботи було обґрунтування пропозицій стосовно удосконалення положень настанов щодо систем пожежної сигналізації та оповіщування для підвищення ефективності їх застосування у протипожежному захисті будівель і споруд. 
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети проводили теоретичні дослідження. Аналізували інформацію з наукових публікаціях і монографіях за напрямом досліджень, а також положення Європейських нормативних документів і настанов, розроблених об’єднаннями страхових компаній, щодо систем пожежної сигналізації та оповіщування, насамперед у частині, не охопленій загальноєвропейськими настановами. 
Основні результати дослідження. Запропоновано доповнення до настанов щодо систем пожежної сигналізації та оповіщування, зокрема, удосконалену блок-схему послідовності виконання процесів, пов’язаних з ними. Розроблено алгоритм дій з метою зниження ймовірності подання хибних сигналів тривоги такими системами. Виявлено шляхи розв’язання ряду проблемних питань, пов’язаних з використанням точкових пожежних сповіщувачів для захисту приміщень. Обґрунтовано необхідність проведення подальших досліджень з метою внормування порядку використання сучасних видів пожежних сповіщувачів і технологій побудови систем. Складено опис порядку використання світлових пожежних оповіщувачів, відсутній в європейських настановах. 
Висновки. За результатами проведених досліджень обґрунтовано зміни до існуючих настанов щодо систем пожежної сигналізації та оповіщування й уточнено алгоритм дій щодо операцій, передбачених існуючими документами. Запропоновано доповнення в частині порядку визначення відстані пошуку первинних осередків пожежі після спрацювування систем, а також використання точкових пожежних сповіщувачів за наявності стель і перекриттів особливих форм, різноманітних перешкод або потужних повітряних потоків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
Slutska, O., Skorobagatko, T., Voytovych, D., Sukach, R., & OnoshkoІ. (2024). НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ ДО СИСТЕМ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА ОПОВІЩУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ НАСТАНОВИ CEN/TS 54-14:2018. Пожежна безпека, 44, 70-80. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.44.2024.08
Розділ
Статті