МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У ВОГНЕВОМУ ТРЕНАЖЕРІ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПУ

  • V. I. Lushch Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0001-5931-3181
  • A. S. Lyn Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-4012-4556
  • Y. B. Velykyi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0002-3241-5211
Ключові слова: пожежа в огородженні, методика підготовки, пожежний-рятувальник, небезпечні фактори та явища пожежі, вогневий тренажер контейнерного типу

Анотація

Вступ. Пожежі є одними з найбільш руйнівних лих. Найнебезпечніші з них – пожежі, що виникають у будівлях та спорудах (пожежі в огородженні), оскільки вони безпосередньо загрожують здоров'ю і життю людини. В результаті таких пожеж люди отримують опіки, пошкодження, отруєння дихальних шляхів, позбавляються житла і майна. Аналіз пожеж в огородженні показує нам, що вони розвиваються в часі і просторі та супроводжуються складними фізико-хімічними процесами, які включають крім горіння, явища масо - і теплообміну. Загальний процес розвитку пожежі в огородженні є досить дослідженим явищем, та все ж неможливо передбачити на усі можливі сценарії її розвитку, а тим більше - наслідки. Оже бачимо необхідність реалізації конкретних напрямів практичної підготовки пожежних-рятувальників та забезпечення умов для їх ефективного професійного становлення.
Мета. Метою роботи є розроблення комплексної методики та підходів до проведення практичних занять на базі вогневого тренажера контейнерного типу із здобувачами ЗВО системи ДСНС та особовим складом підрозділів пожежно-рятувальної служби.
Методи. Для досягнення поставленої мети, проводилося моделювання розвитку внутрішньої пожежі, її стадій, небезпечних факторів та явищ, що можуть виникати і виникають в процесі її розвитку, з подальшим їх узагальненням та аналізом.
Результати. Усі небезпечні явища, які виникають під час гасіння пожежі в огородженні, взаємозв’язані і характеризуються параметрами: площа пожежі, температура, лінійна швидкість поширення полум’я, інтенсивність газообміну, густина задимлення та ін. Вони протікають за загальними фізико-хімічними законами, характеризуються відповідними параметрами, знання яких дає змогу визначити кількісні характеристики кожного явища, необхідні для якісної оцінки обстановки на пожежі та прийняття оптимального рішення щодо гасіння. На основі цих результатів розроблено методику підготовки пожежних-рятувальників до гасіння пожеж в огородженні на базі вогневого тренажера контейнерного типу.
Висновки. В статті проаналізовано загальний процес розвитку пожеж в огородженні, небезпечні явища, які виникають і можуть виникнути при їх гасінні, запропоновано комплексну методику підготовки пожежних-рятувальників до гасіння пожеж в огородженні на базі вогневого тренажеру контейнерного типу. Ця методика є комплексною і може використовуватися під час проведення практичних занять з дисциплін: «Пожежна тактика», «Організація роботи в засобах індивідуального захисту органів дихання» у навчальних закладах системи ДСНС, а також під час тактичної підготовки в пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-20
Як цитувати
Lushch, V., Lyn, A., & Velykyi, Y. (2023). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ У ВОГНЕВОМУ ТРЕНАЖЕРІ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПУ. Пожежна безпека, 42, 65-73. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20786662.42.2023.08
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>