РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІСТОРИЗМУ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПСИХОЛОГІВ

Ключові слова: підготовка майбутніх фахових психологів, принцип історизму, формування професійної компетентності, історичний аспект вивчення психології, історичний аспект становлення фахового психолога

Анотація

У статті розглянуті питання можливостей формування професійної компетентності майбутніх фахових психологів у процесі набуття знань з історії психології; здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження, з’ясовано наявні підходи до її вивчення. Встановлено, що опанування знань з історії психології є важливою для майбутніх психологів дисципліною, оскільки вона поєднує в собі знання з багатьох інших дисциплін; тому їх зміст становлять ті знання, які були отримані з інших курсів – загальної, вікової, педагогічної чи соціальної психології тощо. З іншого боку, історія психології дозволяє звести ці знання в єдину цілісну систему, зрозуміти логіку появи і подальшого розвитку сучасної психологічної науки, причини зміни її предмета, підходів, методів, основної проблематики тощо. Відповідно, цей предмет спрямований на підвищення психологічної і професійної компетентності психолога та збагачення і поглиблення психологічних знань. Розглянуто історичний аспект підготовки фахівців; висвітлений історичний аспект вивчення психології; з’ясовано історичний аспект роботи фахового психолога. Встановлено, що розуміння психіки як продукту історичного розвитку зумовило необхідність створення відповідного, а саме історичного підходу до її вивчення. Такий підхід виникає внаслідок взаємодії і поєднання принципу розвитку та принципу об'єктивного, експериментального вивчення психіки. Відповідно, принцип розвитку стає детермінуючим для пояснення процесу формування психіки у його цілісності, а умовою адекватного розуміння процесу розвитку стає дослідження, яке дає змогу виявити закономірності, зрозуміти сутність генетичного процесу. Показано, що такий підхід можна застосувати і до процесу формування професійної компетентності майбутніх фахових психологів, який відбувається під час їхньої фахової підготовки у закладах вищої освіти. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективних досліджень у цьому напрямку.

Опубліковано
2023-06-23