Тематична спрямованість: наукові праці зі спеціальностей:

011 Освітні, педагогічні науки

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

053 Психологія

Програмні цілі: сприяння розвитку педагогічної і психологічної наук в Україні, системи професійної освіти України; поширення наукових праць педагогів і психологів України з проблем педагогіки, психології, психопедагогіки безпеки, екстремальної та кризової підготовки, виховання, управління в освіті, історії педагогіки та психології; популяризація сучасних педагогічних і психологічних знань, надання науково-методичної допомоги вченим, викладачам і студентам закладів вищої освіти, аспірантам і докторантам

Опубліковано: 2023-06-23

Статті