РИТОРИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ (рецензія на монографію Тетяни Конівіцької «Формування риторичної компетентності майбутніх психологів у закладах вищої освіти», Львів: СПОЛОМ, 2022. 252 с.)

Анотація

-

Опубліковано
2023-06-23