ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВОЄННОГО СТАНУ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Ключові слова: психічне здоров'я, психічне здоров'я в умовах війни, воєнний стан, критерії психічного здоров’я, рівні психічного здоров’я, особистість юнацького віку

Анотація

В умовах невизначеності й трансформаційних процесів в Україні, соціально-економічних і політичних потрясінь виникає загроза психічному здоров'ю населенню. Проблематика збереження психічного здоров’я неабияк актуальна з дня повномасштабного вторгнення рф в Україну, особливо в осіб юнацького віку, які якраз перебувають на межі дитинства та дорослості.
Стаття присвячена проблемі, яка набула важливості у сучасних реаліях, а саме впливу воєнного стану на психічне здоров'я осіб юнацького віку. Дослідження базується на аналізі актуальних розробок, що вивчають психічні й емоційні наслідки воєнного стану в осіб юнацького віку.
Проаналізовано актуальність дослідження впливу воєнного стану на психічне здоров'я осіб юнацького віку. Збереження їхнього психічного здоров'я є необхідною умовою теперішніх реалій, адже молодь – динамічна складова сучасного українського суспільства, чий потенціал і знання можуть стати запорукою прогресивного розвитку держави. На цей вік припадає становлення особистості, відбувається формування основних стабілізуючих внутрішньоособистісних структур, які в подальшому зумовлюватимуть особливості життєвого шляху людини, життєві плани, рівень професійних досягнень, самосвідомість та ставлення до себе. Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури сприяв формулюванню визначення психічного здоров'я як стану благополуччя, при якому людина може реалізувати свій потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами, продуктивно й ефективно працювати і робити свій внесок у суспільство. У статті проаналізовано вплив воєнного стану на психічне здоров'я молодих людей, а саме вияви гострого стресу, втрата близьких, економічна нестабільність та ін. Розглянуто критерії, елементи, рівні психічного здоров'я. Отримані результати підкреслюють необхідність надання психологічної підтримки та допомоги молодим людям, з метою забезпечення їхнього психічного благополуччя та адаптації до нових умов життя. Для проведення дослідження використано розроблену авторами анкету «Вплив воєнного стану на психічне здоров’я осіб юнацького віку».

Опубліковано
2023-06-23