МОДЕЛЬ І ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ

Ключові слова: професійна освіта, інформатизація професійної освіти, модель інформатизації професійної освіти, педагогічні умови, майбутні фахівці народних художніх промислів.

Анотація

Модернізація системи професійної освіти України потребує активного впровадження в навчання інформаційно-комунікаційних технологій. Перетворення в соціально-економічній царині знаходять відображення у структурі діяльності фахівців народних художніх промислів. Поява принципово нових прийомів оброблення та подання образотворчої інформації, організації інформаційних процесів, засобів художнього вираження вимагають новітніх методик професійної підготовки, що забезпечують належний рівень володіння сучасними технологіями вирішення художньо-професійних завдань. Відтак актуалізується завдання розроблення цілісного інформаційно-комунікаційного забезпечення професійної освіти, спрямованого на розвиток професійно-інформатичної підготовленості майбутніх фахівців народних художніх промислів. Метою статті є проєктування моделі та обґрунтування педагогічних умов інформатизації професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблена модель інформаційно-комунікаційного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів у ЗП(ПТ)О показує структуру і взаємозв’язки всіх аспектів освітньо-інформаційної діяльності педагогів і учнів, охоплює вимоги державних стандартів освіти, методологічні підходи, освітньо-інформаційну діяльність учнів, зовнішні та педагогічні умови, методику формування професійної компетентності фахівців народних художніх промислів із застосуванням інформаційно-графічних комп’ютерних технологій, інформаційно-освітнє середовище ЗП(ПТ)О художнього профілю, критерії та показники, а також рівні професійно-інформатичної компетентності. Обґрунтовані педагогічні умови інформатизації професійної підготовки майбутніх фахівців народних художніх промислів відображають основні вимоги до ефективної організації їхньої професійно-художньої підготовки.

Опубліковано
2023-06-23