АЛЕКСИТИМІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова: алекситимія, дефіцит соціальної комунікації, початкова освіта, формування комунікативних навичок

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу алекситимії на кристалізацію здатності виразного спілкування у дітей молодшого шкільного віку. Оскільки діти молодшого шкільного віку, який охоплює вікову групу від 6 до 10 років, перебувають у процесі активного розвитку комунікативних навичок і таким чином встановлюється їхня взаємодія з навколишнім світом. Адже початкова школа є періодом, коли діти набувають розширених соціальних навичок, освоюють вміння взаємодіяти з однолітками та дорослими, навчаються виражати свої думки та почуття, а також розуміти емоційні сигнали інших людей. Точне визначення емоцій та їх відповідна інтерпретація є важливою частиною побудови стосунків. Процес соціальної адаптації неможливий, якщо дитина не володіє здатністю тонко розуміти й ідентифікувати як свої емоційні переживання, так і переживання свого співрозмовника. Медіа можуть формувати комунікативні навички за допомогою інструментів, які відповідають розвитку дитини, заохочувати позитивну та коректну соціальну взаємодію та надавати моделі мови та/або жестів, які відповідають рівню розвитку дитини. А вчителі та родини потребують більше ресурсів і сприятливого середовища, де вони зможуть знайти резерви для підтримки та розвитку спілкування дітей.
У статті проаналізовано наукові дослідження, пов’язані з алекситимією та комунікативними навичками молодших школярів, розглянуто роль алекситимії у формуванні способів спілкування, розвитку емоційного інтелекту й ефективної взаємодії з оточенням.
Отримані результати можуть бути корисними при розробці підходів до навчання та виховання дітей у школі з метою формування їх комунікативних навичок і розвитку емоційного інтелекту. Врахування особливостей дітей з алекситимією може допомогти вчителям, психологам і батькам створити сприятливе середовище, спрямоване на підтримку їхнього комунікативного розвитку. Дієві методи та стратегії, засновані на розумінні особливостей таких дітей, можуть сприяти покращенню їх здатності виразного спілкування, розумінню та вираженню емоцій, а також розвитку соціальних навичок.

Опубліковано
2023-06-23