ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМОПОВАГИ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: самоповага, самооцінка, самоуважність, самоставлення

Анотація

Розглядається поняття самоповаги у здобувачів вищої освіти. Теоретично проаналізовано ряд наукових джерел щодо поняття самоповаги та експериментально досліджено вплив самоповаги на успішність здобувачів вищої освіти. У процесі добору психодіагностичних методик особливостей прояву структурних компонентів самоповаги було враховано психологічну модель особистісного утворення в юнацькому віці. Саме цей віковий період онтогенезу є сензитивним періодом для становлення основного соціогенного потенціалу людини. Дослідженню особливостей розвитку самоповаги вищої освіти передувало виокремлення критеріїв і конструктів розвитку її компонентів. При виборі критеріїв ми спиралися на результати проведеного теоретичного аналізу досліджуваної проблеми та наукові розробки структури самоповаги.
Проаналізовано та подано детальний опис етапів, вибірки і результатів експериментального дослідження. Визначено якісні й кількісні показники та рівні розвитку самоповаги здобувачів вищої освіти. Проведений кореляційний аналіз надав можливість виявити міцність взаємозв’язків між усіма конструктами компонентної структури самоповаги у здобувачів вищої освіти. Спираючись на якісні показники структурних компонентів досліджуваного особистісного утворення, ми визначили рівні прояву самоповаги у здобувачів вищої освіти (високий, середній, низький).
Дослідження самоповаги у здобувачів вищої освіти є досить актуальним і важливим питанням. Освіта є періодом інтенсивного особистісного розвитку, де здобувачі вищої освіти зустрічаються з новими викликами, вимогами та можливостями. Самоповага впливає на психологічний стан та загальне благополуччя здобувачів, їхню академічну успішність, мотивацію і здатність досягти своїх цілей.
Академічна успішність: Самоповага може впливати на успішність. Здобувачі з вищою самоповагою, які вірять у свої здібності, можуть бути більш мотивованими та ефективними у вивченні та досягненні академічних цілей.
Психологічне благополуччя: Самоповага пов'язана з позитивними психологічними показниками, такими як самооцінка, самозадоволення та зниження стресу. Дослідження самоповаги може допомогти ідентифікувати фактори, що сприяють психологічному благополуччю у здобувачів вищої освіти.
Взаємодія та соціальні стосунки: Самоповага може впливати на взаємодію студентів з однокурсниками, викладачами та іншими людьми. Здобувачі вищої освіти з високим рівнем самоповаги можуть бути більш впевненими у собі, відкритими до спілкування та конструктивною співпрацею з іншими.

Опубліковано
2023-06-23