РІВНИЙ ДОСТУП ДО ЯКІСНОЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ГАРМОНІЙНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО АКТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

  • O. V. Nesteruk-Volodymyrets Рівненський інститут відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» https://orcid.org/0000-0003-2070-9052
Ключові слова: психологічний супровід, профільне навчання, інклюзія, особистість з особливими освітніми потребами, позашкільна освіта

Анотація

Стаття присвячена сучасним засадам у забезпеченні рівності доступу до якісної профільної освіти завдяки інклюзивному навчанню обдарованих вихованців з особливими освітніми потребами (ООП). Визначено теоретичні та практичні засади психологічного супроводу профільного інклюзивного навчання в сучасному закладі позашкільної освіти. Розглянуто особливості і переваги інклюзивного навчання особистості з особливими освітніми потребами в контексті сучасної позашкільної профільної освіти. Зазначено основні нормативно-правові акти, що забезпечують рівний доступ до якісної освіти у системі позашкільної освіти України для зростаючої особистості з особливими освітніми потребами. Показано, що в часи складних соціально-економічних криз, таких як повномасштабне військове вторгнення та пандемія, найбільш складно реалізувати потенціал і обдарування особистостей з особливим типом розвитку. Розкрито основну проблематику щодо реалізації освітньої інклюзії в позашкільній освіті. Визначено основні завдання психологічної служби позашкільного закладу щодо створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального й особистісного розвитку здобувачів знань нормативного й особливого типів розвитку на різних вікових етапах. Зазначено основні принципи психологічного супроводу інклюзивного навчання у системі позашкільної профільної освіти. На основі підходу особистісної самоактуалізації проаналізовано основні засади психологічного супроводу профілізації здобувачів знань з особливими освітніми потребами. Cформульовано перспективи та переваги профільного позашкільного інклюзивного навчання як для вихованців позашкільного закладу освіти, так і для суспільства в цілому. Визначено комплекс психодіагностичних, корекційно-розвивальних, просвітницьких методів щодо оптимізації процесів профілізації інклюзивного навчання. Автор розглядає профілізацію всього освітнього процесу як невід'ємну складову частину діяльності сучасного позашкільного закладу освіти. Психолого-педагогічний супровід має стосуватися не лише особистості учня, але й вміщувати у себе різні аспекти взаємодії всіх учасників «освітнього трикутника»: батьків, педагогів, вихованців.

Опубліковано
2023-06-23