ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Ключові слова: дистанційне навчання, українська мова та література, структура онлайн-заняття, онлайн-ресурс, інформаційно-комунікаційні технології.

Анотація

У статті розглянуто можливості наявних онлайн-ресурсів для забезпечення творчого й ефективного навчання української мови та літератури в умовах дистанційного освітнього процесу. Представлено досвід викладання української мови та літератури в умовах дистанційного навчання у Львівському автомобільно-дорожньому коледжі Національного університету «Львівська політехніка», зокрема можливості використання віртуального навчального середовища, створеного на платформі LMS Moodle, яке сприяє наданню студентам структурованого методичного забезпечення відповідно до навчального плану, його оперативному оновленню з урахуванням постійних модифікацій навчальних планів, якісному та з мінімальними затратами часу на перевірку проведенню контрольних заходів, урізноманітненню тестів і завдань, оперативному отриманню поточної інформації про успішність і активність студентів під час роботи у віртуальному навчальному середовищі. Приділено увагу різноманітним ресурсам, які використовуються для розміщення навчальної інформації та практичних завдань, організації спільного онлайн-виконання домашнього завдання, розміщення ідей проектів та їхнього онлайн-обговорення (padlet.com, rebus1.com, puzzleit.org, wordart.com, worditout.com, prezi.com, mindmeister.com); аналізує можливості використання ігрових технологій, віртуальних дошок (Padlet, Trello, Jamboard), ініційованих Міністерством освіти і науки України та розроблених педагогами онлайн-уроків і подкастів (А. Пройдакова, О. Авраменка), матеріалами різноманітних онлайн-ресурсів, онлайн-курсів («Отримання знань», EdEra й Освіторія) і тренажерів для підготовки до ЗНО. Автор доходить висновку, що серед теоретиків і практиків існує чітке розуміння того, як саме організувати дистанційне навчання, щоб забезпечити творчий, діалогічний, ефективний освітній процес. Однак актуальною залишається проблема пошуку оптимальних форм застосування інформаційно-комунікаційних засобів, урахування їх дидактичних можливостей, а також використання різних інформаційних технологій, що відповідають сучасним викликам освіти.

Опубліковано
2023-06-23