ПРЯМИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ЗА УМОВ ПОЖЕЖІ

  • R. Tatsii Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • О. Pazen Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: квазідиференціальне рівняння, крайова задача, матриця Коші, задача на власні значення, метод Фур’є та власних функцій

Анотація

Запропоновано та обґрунтовано нову схему розв’язування мішаної задачі для рівняння теплопровідності з кусково-неперервними коефіцієнтами при загальних умовах третього роду. Отримані результати можуть бути використані при дослідженні процесу теплопередачі в багатошаровій плиті за умов ідеального теплового контакту між шарами та наявності конвекційного теплообміну на їх поверхнях. В основу цієї схеми покладено метод редукції, концепцію квазіпохідних, сучасну теорію систем лінійних диференціальних рівнянь, метод Фур’є та метод власних функцій. Наведено приклад розрахунку температурного поля чотиришарової стінки за умов реальної пожежі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-08-23
Як цитувати
Tatsii, R., & PazenО. (2018). ПРЯМИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ НЕСТАЦІОНАРНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ЗА УМОВ ПОЖЕЖІ. Пожежна безпека, 26, 156-166. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/PB/article/view/286
Розділ
Статті

Найчастіше читають статті цього автора (ів)