ПИТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ М.І. ПИРОГОВА

  • О. Bieliaieva Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія
Ключові слова: педагогічна майстерність, М.І. Пирогов, додаткова педагогічна освіта, педагогічна практика, педагогічне покликання.

Анотація

Проаналізовано питання педагогічної та науково-педагогічної діяльності викладачів у творчій спадщині М.І. Пирогова, екстрапольовано педагогічні ідеї М.І. Пирогова на розв’язання проблеми розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих медичних навчальних закладів. Показано, що не зважаючи на те, що термін «педагогічна майстерність» безпосередньо не трапляється у творах ученого, основні положення щодо трактування цього поняття у сучасному педагогічному дискурсі імпліцитно присутні у більшості його праць. У роботі підкреслюється, що особливого значення набуває думка М.І. Пирогова про те, що викладач повинен бути озброєний загальнопедагогічними, спеціальними та практичними (предметними) знаннями, бути високо моральною особистістю, володіти такими невідʼємними складовими педагогічної майстерності, як педагогічний такт, педагогічне мислення і педагогічна культура. У висновках зазначається, що більшість педагогічних ідей, згенерованих ученим (часто у лапідарній формі) ще у другій половині ХІХ ст., і нині не втрачають своєї актуальності й педагогічної цінності та слугують підґрунтям педагогічної теорії та керівництвом для педагогічної практики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-03-23
Як цитувати
BieliaievaО. (2018). ПИТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧА У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ М.І. ПИРОГОВА. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 15, 180-185. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/153