ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ

  • А. Bochkovskii Одеський національний політехнічний університет
  • N. Sapozhnikova Одеська національна академія харчових технологій
Ключові слова: охорона праці, виробничий травматизм, промислова безпека, професійний ризик, професійні захворювання, критерій, статистичний аналіз.

Анотація

На основі проведеного статистичного та кореляційного аналізу даних щодо кількості зареєстрованих нещасних та смертельних випадків на виробництві, а також випадків професійних захворювань, встановлено характер та силу взаємозв’язків між причинами виникнення виробничого травматизму та їх наслідками, побудовано моделі часового ряду, парної та множинної регресії. Запропоновано власний критерій та шкалу оцінки ефективності функціонування системи управління охороною праці (СУОП) – індекс динаміки смертності на виробництві. Розроблені математичні моделі та критерій можуть бути використані (за наявності відповідних статистичних даних) для оцінки ефективності функціонування СУОП в країні, на підприємстві чи організації; ефективної мінімізації рівня професійних ризиків, шляхом впровадження адресних позитивних змін щодо найбільш вагомих причин виникнення нещасних випадків на діючих підприємствах; коректування СУОП на стадії її проектування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
BochkovskiiА., & Sapozhnikova, N. (2017). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 16, 84-99. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/167