ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИКЛАДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • D. Skalski Academy of Physical Education and Sport Jędrzej Śniadecki in Gdańsk
  • D. Kowalski Academy of Physical Education and Sport Jędrzej Śniadecki in Gdańsk
  • M. Tuz Naval Academy of Bohaterów Westerplatte in Gdynia
Ключові слова: форма державного устрою,, здоров’язбережувальна освіта, фізична культура, фізичне виховання, тоталітаризм

Анотація

У роботі розглянуто багатовікову еволюцію зв'язку між політичним та економічним станом справ у державі та фізичним вихованням у школах ряду країн Європи, зокрема, у Польщі. Метою роботи є дослідження взаємозв’язку між політичним устроєм держави та фізичним вихованням і здоров’язбережувальною освітою. Відправною точкою аналізу є калокагатія та інтелектуальні категорії духовної культури та раціонального мислення, що підкреслюють важливість фізичного виховання і здоров’язбережувальної освіти для суспільства. Впродовж багатьог століть у кожній країні, незалежно від форми державного устрою, політика і економіка функціонували в тісному взаємозв’язку із освітою, зокрема, і фізичним вихованням. Наріжним каменем фізичного виховання у кожній державі є шкільна освіта. Основним завданням методології фізичного виховання у школах є створення раціональної структурної моделі реалізації теорії на практиці. Як соціальне явище, фізичне виховання чітко виокремлюються з-поміж інших освітніх категоріїй, забезпечуючи вплив на становлення як фізичного так і духовного стану особистості. Для досягнення поставленої мети було проведено порівняльний аналіз систем фізичного виховання і здоров’язбережувальної освіти в демократичних і тоталітарних державах. Результати вказують на велику різницю у кількості проведених досліджень на цю тему (у цьому аспекті держави з демократичним устроєм мають велику перевагу). Відтак, для повноцінного порівняння автори та отримання повноцінного уявлення, авторам довелося опрацювати велику кількість літератури про тоталітарні системи. Автори здійснили спробу знайти місце фізичного виховання у системі здоров’язбережувальної освіти, в якій на першому місці стоїть особистість та її потреби. Сформовано концепцію підходу до фізичної активності як запоруки здорового образу життя подібно до підготовки до війни як запоруки миру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-06-30
Як цитувати
Skalski, D., Kowalski, D., & Tuz, M. (2020). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРИКЛАДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 21, 39-49. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.21.2020.04