АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРЯМОГО ПРИМУСУ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІВРОБІТНИКАМИ САПЕРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ

  • U. Vanaisak Estonian Academy of Security Science
Ключові слова: саперні підрозділи, нормативно-правові акти, прямий примус, застосування сили, спеціальні засоби, самозахист, Естонія

Анотація

Вступ. Відповідно до чинного в Естонії нормативно-правового акту (надалі – LEA), забезпечення заходів державного нагляду та контролю покладається на уповноважені правоохоронні підрозділи. При цьому права, повноваження та обов’язки правоохоронних структур під час реалізації заходів державного нагляду прописані у різних нормативно-правових актах. Відповідно до LEA фізичну силу, спеціальні засоби та зброю (методи прямого примусу) можуть застосовувати поліція та загальні правоохоронні підрозділи. До переліку дозволених спецзасобів входять наручники, службові тварини, технічні перешкоди, засоби для зупинки транспортних засобів, водомети тощо. До переліку зброї внесено вогнепальну, газову, пневматичну, холодну та електрошокери. Інші правоохоронні підрозділи (спеціального призначення) можуть застосовувати заходи прямого при-мусу тільки тоді, коли це дозволено відповідним нормативно-правовим актом. Відповідно до основного нормативно-правового акту, що регламентує діяльність пожежно-рятувальної служби Естонії (надалі – RA), співробітники саперних підрозділів пожежно-рятувальної служби мають право на застосування заходів прямого примусу. При цьому, із спеціальних засобів вони мають право застосовувати лише наручники. Застосовувати зброю їм дозволено тільки з метою самозахисту. Мета досліджень – провести аналіз чинних нормативно-правових актів, у яких прописані права співро-бітників саперних підрозділів пожежно-рятувальної служби Естонії, а також дозволених RA заходів прямого примусу. Окрім цього, необхідно визначити установи, де можна пройти професійну підготовку та отримати необхідні знання та навики. Методи досліджень. Під час опрацювання нормативно-правових актів, у яких прописані права співробітників саперних підрозділів пожежно-рятувальної служби Естонії на застосування заходів прямого примусу та спеціальних засобів було використано метод порівняльного аналізу. Для з’ясування проблемних питань та виявлення наявних потреб співробітників саперної служби було проведено опитування (анкетування) посадових осіб саперної служби Західного регіону. Для з’ясування особливостей підготовки співробітників саперних підрозділів було проаналізовано навчальні плани та іншу документацію. Результати досліджень. Встановлено, що кількість дозволених працівникам саперних підрозділів заходів прямого примусу недостатня для забезпечення ефективного виконання прописаних у нормативно-правових актах завдань. У навчальних планах не прописано належних заходів, які б забезпечили якісну підготовку особо-вого складу до використання спеціальних засобів та застосування заходів прямого примусу. Висновки. У RA необхідно деталізувати перелік завдань для забезпечення виконання державного нагляду співробітниками саперних підрозділів. Зокрема, необхідно додати право на проведення перевірки (обшуку) громадян та розширити перелік дозволених заходів прямого примусу (наприклад, включити право на застосування газової зброї, наручників і засобів для зупинки транспортних засобів). При цьому необхідно розширити навчальні плани, у яких передбачити додаткові години для проведення занять та тренувань, які б забезпечили формування знань, вмінь та навиків використання спеціальних засобів та здійснення заходів прямого примусу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-06-30
Як цитувати
Vanaisak, U. (2020). АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРЯМОГО ПРИМУСУ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІВРОБІТНИКАМИ САПЕРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 21, 50-60. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.21.2020.05