ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

  • O. Andrievska-Semenyk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: формування ідентичності, професійна ідентичність, майбутні психологи, самосвідомість, ідентифікація

Анотація

Стаття присвячена вивченню особливостей і механізмів формування професійної ідентичності майбутніх психологів у період навчання у закладах вищої освіти (ЗВО). Систематизація психологічних знань про розвиток та становлення особистості як суб’єкта професійної діяльності є надзвичайно актуальною. Автор вважає доцільними і перспективним доповнення та розширення цих знань, маючи на меті вдосконалення та інноваційне наповнення ресурсів сучасного інформаційного освітнього простору вищої освіти. Адже одним із ключових моментів надання та отримання освіти є створення ефективних психологічних умов для формування професійної компетентності майбутніх фахівців. Досліджуючи соціально-професійну адаптацію студентів-психологів, науковці приділяють особливу увагу формуванню їхньої фахової ідентичності, як одному з найбільш значущих чин-ників становлення професіоналізму та конкурентоспроможності майбутніх спеціалістів. Попри зростаючий інте-рес дослідників саме до професійної ідентичності, питання формування фахової ідентичності майбутніх практичних психологів залишається відкритим. Опираючись на емпіричні і теоретичні дослідження вчених автор здійснила спробу визначити особливості та етапи формування професійної ідентичності у студентів-психологів, а також проаналізувати психологічні аспекти, що зумовлюють формування особистісної та соціальної ідентичності в період юнацтва та ранньої дорослості. Також проаналізовано теоретичні аспекти взаємозв’язку професійної ідентичності з адаптацією, як передумовою успішної ідентифікації майбутнього психолога. На думку вчених, ідентичність особистості будується на основі культури, з якою вона взаємодіє, тому існує нерозривний зв’язок між ідентичністю та соціокультурним середовищем. За аналогією можемо припустити, що фахова ідентичність розвивається у процесі взаємодії із професійним середовищем, та починається цей процес ще на етапі оптації. Сформована професійна ідентичність є результатом складних процесів фахового самовизначення й адаптації, що виявляється в усвідомленні себе представником обраної професії та професійної спільноти, готовим до виконання професійних обов’язків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-06-30
Як цитувати
Andrievska-Semenyk, O. (2020). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 21, 102-106. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.21.2020.12