СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ ПРИ ПОРЯТУНКУ ПОТЕРПІЛОГО, ЯКИЙ ЗАВИС НА ВИСОТІ

  • R. Veselivskyy Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • D. Smoliak Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Y. Baran Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • I. Pavuk Головне управління державної служби ДСНС України в Тернопільській області
  • D. Dulenko Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
Ключові слова: завислий на висоті, працівник-верхолаз, рятувальник-верхолаз, верхолазні роботи, травма підвісу, план порятунку, рятувальне спорядження, спуск, підйом, потерпілий

Анотація

Вступ. Наголошено на стрімкому розвитку та темпах будівництва, що збільшує потребу у роботах підвищеної небезпеки, зокрема: верхолазних роботах та роботах на висоті з використанням спеціального верхолазного спорядження. Представлено види робіт під час виконання яких існує загроза нещасних випадків. Висвітлено динаміку подій, що призвела до нещасних випадків зі смертельним наслідком за статистичними даними Державної служби України з питань праці. Представлено актуальність щодо обґрунтування вибору верхолазного спорядження для рятувальника, який проводить роботи з порятунку робітника, що завис на висоті. Мета. Обґрунтування вибору верхолазного спорядження для рятувальника, який проводить роботи з порятунку робітника, котрий завис на висоті. Розроблення чіткого алгоритму дій рятувальника-верхолаза. Методи дослідження. Аналіз чинних норм та правил щодо способів проведення рятувальних робіт при порятунку потерпілого, який завис на висоті. Визначення основних недоліків, що існують сьогодні при прове-денні рятувальних робіт на висоті. Аналізом чинних норм та правил встановлено, що вимоги до рятування завислих на висоті людей представлено в загальному вигляді та без чіткого алгоритму виконання дій. Виклад основного матеріалу. Для порятунку потерпілого, що піддається ризику падіння з висоти, пови-нен бути розроблений план порятунку для конкретної місцевості чи споруди з врахуванням усіх особливостей порятунку при роботі персоналу на висоті. План порятунку повинен містити детальні процедури щодо методів рятування та саморятування, використовуване обладнання, вимоги до підготовки, спеціалізоване навчання для рятувальників тощо. Навчання рятувальників-верхолазів має проводитись з визначеною періодичністю та типовим планом підготовки. Рекомендовано перелік спорядження для проведення рятувальних робіт на висоті для порятунку завислого потерпілого. Висновок. Запропоновано чіткий алгоритм дій рятувальника-верхолаза при: спуску рятувальника до потерпілого по основній мотузці потерпілого; спуску рятувальника до потерпілого по страхувальній мотузці потерпілого; підйомі рятувальника до потерпілого по основній мотузці потерпілого; підйомі рятувальника до потерпілого по страхувальній мотузці потерпілого. Рекомендовано конкретне спорядження рятувальнику для проведення рятувальних робіт на висоті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
Veselivskyy, R., Smoliak, D., Baran, Y., Pavuk, I., & Dulenko, D. (2021). СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ ПРИ ПОРЯТУНКУ ПОТЕРПІЛОГО, ЯКИЙ ЗАВИС НА ВИСОТІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 24, 66-73. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.24.2021.08

Найчастіше читають статті цього автора (ів)