ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

  • V. Zdanovsky Державна установа «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці
  • M. Radionov Держпраці України
  • V. Sepitchak Національний університет «Львівська політехніка».
  • R. Soltysik Національний університет «Львівська політехніка».
Ключові слова: виробничі чинники, виробничий травматизм, охорона праці (ОП), оцінка умов праці, професійні ризики, система управління охороною праці (СУОП), ризик-орієнтований підхід (РОП)

Анотація

У статті розглянуто важливі аспекти дослідження та впровадження ризик-орієнтованого підхіду (РОП) і в т. ч.: Функціонування СУОП необхідно здійснювати на основі управління професійними ризиками. Ухвалення рішень і управління безпекою праці пов'язане з імовірнісною визначеністю, тобто з поняттям ризику, від особливостей якого багато в чому залежать методи управління підприємством в цілому. Атестація робочих місць і оцінка травмобезпеки зокрема повинні бути пов’язані з оцінкою ризику, що дає змогу будувати систему безпеки на основі концепції ризику. В той же час концепція прийнятного ризику (КПЗ) дозволяє аналізувати і забезпечувати рівень безпеки виробничого середовища та застосовувати досить просту, об'єктивну і таку, що не суперечить вимогам з охорони праці, методику кількісної оцінки професійних ризиків.
Істотним удосконаленням методики оцінки травмобезпеки є перехід до концепції прийнятного ризику і відмова від концепції абсолютної безпеки, що потребує якісно нових методик кількісної оцінки рівня травмобе-зпеки. Запропонована методика оцінки ризику ґрунтована на статистичних характеристиках травматизму і економічних втратах підприємства.
У статті запропоновано комплекс заходів для підвищення рівня безпеки праці на виробництві і удосконалення РОП.
Важливим є осучаснення законодавчих актів щодо перебудови соціальної політики в сфері трудових відно-син в Україні, включаючи охорону праці, з метою покращення профілактики травматизму, реформування СУОП.
Запобігання виробничому травматизму на основі підвищення ефективності заходів та засобів з охорони праці на галузевому, державному та виробничому рівнях має забезпечуватися розробленою на основі Концепції та осучасненого Закону «Про охорону праці» в Україні новою СУОП.
Метою досліджень є розробка та реалізація методів підвищення ефективності діяльності у галузі охорони праці шляхом розроблення механізмів запобігання виробничим ризикам. Застосування проведеного аналізу та досліджень сприятиме запобіганню тяжких форм травматизму зав-дяки вчасному прийняттю необхідних управлінських рішень щодо безпеки праці на виробництві. Оригінальність дослідження полягає у виконанні аналітичного оцінювання ефективності діяльності у сфері охорони та розроблені моделей організації та планування ризик-орієнтованого підходу (РОП) для його впровадження у СУОП. Розроблена модель управління виробничими ризиками, яка базується на компонентному методі оцінки ризику травматичних подій та математичній моделі управлінських рішень, що відрізняється від існуючої врахуванням усієї наявної інформації, пов'язаної з ризиком підприємства. Висновок. Запропоновано поетапну експертну оцінку заходів, що зменшують виробничий ризик на промисловому підприємстві запровадженням заходів за визначеними критеріями. Застосування методики експертних оцінок при плануванні заходів щодо зменшення виробничого травматизму є доцільним, оскільки такий підхід пов'язує превентивні заходи у галузі охорони праці з результатами оцінки ризиків та знижує суб’єктивність у прийнятті управлінських рішень. Обмеження / наслідки досліджень: Запропонована методика експертної оцінки заходів щодо зниження виробничого ризику є актуальною для промислових підприємств, сприяючи пошуку шляхів зниження рівня виробничого травматизму, а також реалізації Концепції реформування системи охорони праці в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
Zdanovsky, V., Radionov, M., Sepitchak, V., & Soltysik, R. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 24, 12-23. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.24.2021.02