ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ГІБРИДНИХ ПРОЕКТІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • I. Kondysiuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: портфель, гібридні проекти, автотранспортні підприємства, планування

Анотація

Виконано аналіз методологій та наукових праць із управління портфелями проектів у різних галузях народного господарства. Проаналізовано особливості предметної галузі (автотранспортних підприємств). Обгрунтовано доцільність реалізації гібридних проектів та розроблення інструментарію управління ними. Встановлено, що однією із невирішених управлінських задач є задача формування ефективних портфелів гібридних проектів автотранспортних підприємств. Метою дослідження є обґрунтування особливостей формування портфелів гібридних проектів автотранспортних підприємств та на їх основі описання системних взаємозв’язків між операційним, проектним та портфельним управлінням, що забезпечує створення якісного інструментарію для розв’язання основних управлінських задач формування ефективних портфелів гібридних проектів автотранспортних підприємств. Науковою новизною виконаних досліджень є обґрунтовані особливості формування портфелів гібридних проектів автотранспортних підприємств та описані системні взаємозв’язки між операційним, проектним та портфельним управлінням. У результаті виконаних досліджень обгрунтовано підхід до формування портфелів гібридних проектів автотранс-портних підприємств, який базується на врахуванні специфіки предметної галузі та системних взаємозв’язків між операційним, проектним та портфельним управлінням. Цей підхід лежать в основі розроблення якісного інструментарію для управління портфелями гібридних проектів автотранспортних підприємств. Встановлено, що на підставі управління окремими гібридними проектами отримуються знання щодо їх цінності та ризику, які разом із інформацією про стан проектного середовища та особливостей портфелів гібридних проектів автотранспортних підприємств, лежать в основі якісного їх формування. Означено унікальні характеристи продуктів (транспортних послуг) окремих проектів, а також дій щодо їх створення та знань про них.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
Kondysiuk, I. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ГІБРИДНИХ ПРОЕКТІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 24, 40-47. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.24.2021.05