ПОШИРЕННЯ ОКРЕМИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПОРОДАХ ТЕРИКОНА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ «ЧЕРВОНОГРАДСЬКА» ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

  • I. М. Kochmar Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-1461-089X
  • V. V. Karabyn Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-8337-5355
Ключові слова: вуглевидобуток, важкі метали, екологічна безпека, терикони, відходи вуглезбагачення

Анотація

Породні відвали відходів вуглевидобування та вуглезбагачення спричиняють значне техногенне навантаження на території і становлять небезпеку для компонентів навколишнього природного середовища. Важкі метали, котрі концентруються у відходах вуглезбагачення, мають здатність мігрувати (вимиватися) у ґрунти та наземні і підземні води, накопичуватися рослинами в комплексі створюючи небезпеку для екосистеми. Дослідження були проведені з метою оцінки чинників екологічної небезпеки довкілля у зоні впливу породного відвалу Центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська» Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну, спричинених розподілом різних форм окремих важких металів, а саме Co, Ni та Fe. В аргілітах, алевролітах, пісковиках, кременистому алевроліті визначені концентрації Co, Ni та Fe у валовій формі, ацетатно-амонійній та водній витяжках. Проаналізовано чинники екологічної небезпеки довкілля спричиненої розподілом різних форм кобальту, нікелю та заліза на основі встановлення міграційних можливостей цих елементів у зоні техногенезу. Перевищення ГДК валових форм досліджуваних важких металів не виявлено. Встановлені перевищення ГДК рухомих форм нікелю (ацетатно-амонійна витяжка) у алевроліті, пісковику та кременистому алевроліті (1,1 – 1,5 раза). Визначено коефіцієнти концентрації важких металів у досліджуваних пробах за відношенням до валової форми, у ацетатно-амонійній витяжці, які змінюються в діапазоні від 0,2170 у нікелі до 0,4032 у кобальті. Важкі метали, що концентруються у породах терикона, є малорухомими у водній витяжці і коефіцієнти концентрації знаходяться в межах від 0,0003 у залізі до 0,0232 у кобальті. Породи терикона ЦЗФ «Червоноградська» у частині поширення валових форм важких металів у породах є безпечними для довкілля, проте, у частині поширення рухомих форм Ni є небезпечними. Отримані дані та закономірності є важливим елементом розвитку теорії екологічної безпеки та теорії міграції хімічних елементів у зоні гіпергенезу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-06-29
Як цитувати
KochmarI. М., & Karabyn, V. V. (2022). ПОШИРЕННЯ ОКРЕМИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ПОРОДАХ ТЕРИКОНА ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ «ЧЕРВОНОГРАДСЬКА» ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КАМ’ЯНОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 25, 5-12. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.25.2022.01