ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОЗАВОДІВ ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ ЛУГУ

  • Yu. M. Danchenko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-3865-2496
  • Ye. O. Makarov Національний університет цивільного захисту України https://orcid.org/0000-0003-0785-3041
  • V. A. Andronov Національний університет цивільного захисту України http://orcid.org/0000-0001-7486-482X
  • O. L. Mirus Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-3916-2360
Ключові слова: стічні води; молокозавод; електрокоагуляція; луг; натрію гідроксид; кальцію оксид; рН; ступінь очистки; шлам

Анотація

Проведені експериментальні дослідження щодо підвищення ефективності електрокоагуляційної очистки стічних вод молокозаводів шляхом додавання лугу різної хімічної природи та агрегатного стану. Наведена порівняльна характеристика застосування натрію гідроксиду NaOH (у вигляді 5% водного розчину) та кальцію оксиду СаО (у вигляді порошку). Показано, що використання CaO є більш ефективним. Встановлено, що додавання в стічну воду порошку CaO після електрокоагуляції до рН = 9,0-9,5, в порівнянні з розчином NaOH, дозволяє підвищити ступінь очистки за такими показниками: хімічне споживання кисню (ХСК), прозорість, концентрація ортофосфт-іонів (PO43-), концентрація іонів амонію (NH4+). При цьому практично повністю видаляються етеророзчинні речовини (ЕРР). Встановлено, що додавання CaO після електрокоагуляції зменшує густину електричного струму з 50 А/м2 до 30 А/м2 (на 40%). При цьому ступінь очистки від усіх досліджених забруднювачів залишається достатньо високим (98-99%). Це забезпечує економію електричної енергії та позитивно впливає на еколого-економічну оцінку технології. Встановлено, що для електрокоагуляційної очистки стічних вод молокозаводів оптимальними є такі технологічні параметри: густина електричного струму 30-50 А/м2; час обробки стічної води 5-7 хвилин; кількість доданого СаО 0,5 г/дм3; рН води після підлужування 9,0-9,5. В результаті проведених досліджень встановлені закономірності впливу кількості доданого СаО та показника рН стічної води на об’єм утвореного шламу після електрокоагуляції. Визначені математичні залежності цього впливу, які мають поліноміальний характер. Доведено, що використання порошкоподібного CaO в порівнянні з застосуванням розчину NaOH дозволяє покращити фізико-хімічні властивості утвореного шламу. Це пов’язано з природою доданого лугу, а також з тим, що тверді кристалічні частинки CaO, адсорбуючись на аморфних частинках коагулянту, зумовлюють підвищену здатність шламу до седиментації та ущільнення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-06-29
Як цитувати
Danchenko, Y. M., Makarov, Y. O., Andronov, V. A., & Mirus, O. L. (2022). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОЗАВОДІВ ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ ЛУГУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 25, 19-27. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.25.2022.03