ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ДАМБИ ДНІСТРА ЕЛЕКТРИЧНИМИ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ МЕТОДАМИ (РАЙОН С. ПОБЕРЕЖЖЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • E. D. Kuzmenko Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0002-1994-0970
  • O. M. Mandryk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0002-2689-7165
  • R. Y. Mykhailyuk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу https://orcid.org/0000-0002-1810-2211
Ключові слова: екологічна безпека, паводок, Дністер, дамба, геофізичні дослідження, міцність

Анотація

На сьогодні все більше актуальним постає питання ефективності методів моніторингу стану інженерних споруд та геологічних умов їх застосування. При цьому як невід’ємна складова досліджень розглядаються методи неруйнівного контролю, а саме геофізичні методи. У науково-технічній літературі можна знайти дедалі більше публікацій щодо застосування геофізичних методів в інженерній та екологічній геології при дослідженні дамб річок, ставків, технічних споруд – хвостосховищ та штучних озер. У статті розглянуті результати застосування окремих електричних та електромагнітних методів дослідження дамби лівого берега Дністра, яка є основною захисною спорудою населеного пункту Побережжя та прилеглих до нього сільськогосподарських земель від затоплення та розмиву паводковими водами. При цьому вирішувались задачі: деталізація геологічного розрізу дамби за електричними властивостями, оцінка аномалій напружено-деформованого стану дамби.
Проведено дослідження методом вертикальних електричних зондувань (ВЕЗ) на постійному струмі, який полягає у послідовних вимірах параметрів електричного поля струмів, які пропускаються через гірську породу, при зміні положення живильних та приймальних електродів. Фізичним обґрунтуванням методу ВЕЗ є диференціація гірських порід за електричним опором із глибиною. Наявність достовірного геологічного розрізу поряд з аналізом кривих ВЕЗ дає змогу скласти модель відповідності літології гірських порід та електричного опору.
Були отримані три типи кривих вертикального електричного зондування, притаманні різним за фізичними уявленнями розрізам гірських порід. І тип – криві, що розташовані біля підніжжя дамби, ІІ тип – криві, що розташовані на дамбі і відображають розріз підстилаючих порід та порід дамби в зоні аномальних напружень, тобто криві в зоні надлишкових силових навантажень, ІІІ тип – криві, що розташовані на дамбі і відображають фонові значення розрізу, утвореного підстилаючими породами та насипним ґрунтом без дії силових навантажень Дністра. За результатами досліджень зроблено висновок, що напружено-деформований стан в електричних фізичних властивостях не відображається.
Також проведено дослідження дамби методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі (ПІЕМПЗ).
На основі проведеного аналізу досліджень методом ПІЕМПЗ у цілому слід вважати, що дамба на визначених ділянках перебуває в стані динамічного тиску з боку Дністра і під дією додаткових механічних напружень. Відповідно існує небезпека прориву дамби під час повені. Недостатньо укріпленим представляються береги потічка Вовченець. Тому в майбутньому слід проводити регулярні режимні спостереження дамби р. Дністер в районі с. Побережжя, заклавши тим самим основу моніторингових досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Kuzmenko, E. D., Mandryk, O. M., & Mykhailyuk, R. Y. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ДАМБИ ДНІСТРА ЕЛЕКТРИЧНИМИ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ МЕТОДАМИ (РАЙОН С. ПОБЕРЕЖЖЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 25, 34-46. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.25.2022.05