МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНИХ КОМАНД В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • O. I. Kovalchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0001-6584-0746
  • O. B. Zachko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-3208-9826
Ключові слова: управління людськими ресурсами, формування проєктних команд, цивільний захист

Анотація

Анотація. У статті подано класифікацію та проведено аналіз команд в системі цивільного захисту та доцільності їх використання залежно від умов зовнішнього середовища, яке динамічно змінюється. Розглянуто позитивні та негативні сторони проектних команд в безпеко-орієнтованій системі. Наведено роль Agile трансформації організації. Зазначено, наскільки важлива особлива увага до управління людськими ресурсами для забезпечення ефективного, своєчасного та якісного виконання завдань проєкту. Проаналізовано основні фази та процеси управління людськими ресурсами на етапі формування та розвитку проєктних команд. В статті представлено складну соціотехнічну безпеко-орієнтовану систему, описано її призначення, основні функції. Зазначено важливість стратегічного планування та управління ризиками в таких мега проектах, у яких вони функціонують в умовах невизначеності через нехтування процесів ініціації та інших фаз життєвого циклу. Для досягнення успіхів у формуванні компетентних команд, які здатні реагувати на поставлені завдання із ліквідації, запобігання надзвичайним ситуаціям, збереження територіальної цілісності та інтересів громадян із захисту прав, збереження здоров’я і життя представлена ефективна схема-модель функціонування життєвого циклу формування та підтримки таких команд завдяки проектному підходу, який використовується в світі. Наведено чітке розмежування фаз завдяки формалізації усіх етапів, встановлення регламенту переходу між групами процесів, як наслідок зрозумілий результат на кожній фазі життєвого циклу, доведення їх до зацікавлених сторін проекту, створення злагодженої система комунікації та обміну досвідом, інформації між учасниками безпеко-орієнтованої системи. Визначення зацікавлених сторін, їх функціональні ролі, розвиток і навчання, чіткі вимоги, контроль, управління та координація процесів, а також врахування особливостей життєвого циклу формування членів таких проектних команд в безпеко-орієнтованій системі, використовуючи методологію управління проектами та програмами дозволяє реалізовувати стратегічні цілі мега проектів. Описано групу процесів життєвого циклу, їх взаємозалежність, вплив внутрішнього та зовнішнього проектного середовища. Розглянуто роль управління та моніторингу усіх фаз проекту, рівень трудових затрат на її реалізацію. Саме побудові схеми-моделі життєвого циклу формування проектних команд в безпеко-орієнтованій системі з врахуванням її особливостей як складної соціотехнічної системи присвячена ця робота.
Предметом дослідження є управління ресурсами в проєктах безпеко-орієнтованих систем, проєктами та програмами менеджменту людських ресурсів в системі цивільного захисту.
Метою статті є аналіз людських ресурсів системи цивільного захисту та пропозиції щодо підвищення ефективності управління кадрами, розроблення інструментального забезпечення організації в кадрах, скорочення часу формування проектних команд.
Методи дослідження: Використовуючи системний аналіз, теоретичні та практичні аспекти (емпіричні) та методологію управління проектами, а також основні методичні принципи наукового дослідження, можна описати процеси життєвого циклу проектних команд у складній динамічній безпеко-орієнтованій системі.
Отримано такі результати роботи: Створено модель-схему життєвого циклу в безпеко-орієнтованій системі з врахуванням процесів управління з моніторингу та контролю, рівня трудових затрат.
Висновки: У статті розглянуто проектний підхід до опису життєвого циклу складних систем безпеко-орієнтованої системи, а саме: описано життєвий цикл в таких складних соціотехнічних системах з врахуванням їх особливостей та середовища.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-06-30
Як цитувати
Kovalchuk, O. I., & Zachko, O. B. (2022). МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНИХ КОМАНД В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 25, 71-78. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.25.2022.08