МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДОВКІЛЛЯ З ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

  • P. V. Bosak Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-0303-544X
  • O. V. Stokalyuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-9877-771X
Ключові слова: породні відвали, природно-технічні системи, екологічна безпека, моделювання

Анотація

Вступ. Відходи вугільної галузі в більшості випадків є масштабними техногенно створеними джерелами постійного негативного впливу на об’єкти довкілля. На всіх етапах існування породних відвалів відбувається поступове внутрішнє нагрівання териконів, окислення нестійких сполук, вилуговування активних елементів, кислотне стікання новоутворених розчинів, повітряна та водна ерозія схилів відвалів тощо. При вивченні внутрішніх та зовнішніх особливостей, притаманних породним масам, виникають проблеми, пов’язані саме з комплексними перетвореннями у відвалах, адже більшість реакцій проходять одночасно, нівелюючи або підсилюючи хімічну активність окремих компонентів.
Метою дослідження є моделювання поширення забруднюючих речовин з породних відвалів вугільних шахт Нововолинського гірничопромислового району у довкілля.
Методи. У процесі досліджень використовувалися такі методи: фізичні, хімічні, біологічні, математично-статистичні, системного аналізу. Обробка результатів проводилась із використанням математичного програмування в пакеті MS Excel, Surfer, Mathcad.
Результати дослідження. При моделюванні поширення забруднюючих речовин у довкілля (на прикладі породних відвалів шахт Нововолинського гірничопромислового району) встановлено, що найвищий вміст хлоридів (192 мг/дм3) спостерігали для відвалів шахти № 4, які відібрані із водойми, розташованої біля підніжжя терикона. Встановлено, що на відстані 15 м від підніжжя терикона шахти № 2 концентрація нітратів в ґрунті є нижчою порівняно з іншими ділянками (158,3 мг/дм3 і 198 мг/дм3) відповідно. На відстані 10 м від підніжжя терикона вміст сульфатів становить 716 мг/дм3, на відстані 5 м від підніжжя – 552 мг/дм3 і на відстані 2 м від підніжжя – 1884 мг/дм3, що перевищує ГДК (500 мг/дм3) у 3 рази.
Висновки. На основі аналізу та досліджень сучасних екологічних проблем встановлено, що вугільна галузь України за ступенем впливу на довкілля найбільше серед інших галузей промисловості шкідливо впливає на поверхневі і підземні води, ґрунтовий покрив та ландшафт. Породні відвали є одним з джерел поширення у довкілля значної кількості забруднюючих речовин, які прямо або опосередковано впливають на довкілля.
Найбільш забрудненими ділянками породних відвалів Нововолинського гірничопромислового району є підніжжя із північно-східного боку. На відстані 15 м від підніжжя териконів концентрації забруднюючих речовин знижуються, але деякі з них перевищують гранично допустимі концентрації (сульфати 1884 мг/дм3) та спричиняють техногенний пресинг на живі організми.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2022-12-29
Як цитувати
Bosak, P., & Stokalyuk, O. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ДОВКІЛЛЯ З ПОРОДНИХ ВІДВАЛІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ НОВОВОЛИНСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 26, 5-13. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.26.2022.01