ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Ключові слова: інформаційна система, прогнозування, надзвичайна ситуація, природна аномалія, рівень ризику, нечітка логіка

Анотація

Проблема. Останнім часом досить часто звучить інформація про різноманітні небезпечні явища природного характеру на нашій планеті. Це є часто повторювані землетруси (Туреччина), пожежі, пов’язані з глобальним потеплінням та впливом людей на природу, повені та інші природні катаклізми. Проблеми впливу надзвичайних ситуацій на життя людей потрібно вивчати і аналізувати, щоб спробувати прогнозувати негативні впливи від них. На основі проведених досліджень потрібно розробляти заходи щодо пристосованості до надзвичайних ситуацій, а саме зменшення можливих людських та матеріальних втрат.
Оцінка ризику виникнення надзвичайних ситуацій дозволяє спланувати та здійснити запобіжні заходи при виникненні надзвичайних ситуацій, зокрема використати необхідні засоби та ресурси для зменшення втрат під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Мета. На основі аналізу існуючих надзвичайних ситуацій та їх негативного впливу потрібно розробити інформаційну систему прогнозування їх впливів для зменшення наслідків катастроф і реалізації на основі цього ефективних заходів реагування на надзвичайні ситуації природного характеру. Хоча багато надзвичайних ситуацій часто бувають непередбачуваними, використання автоматизованих програмних систем для прогнозування та передбачення природних аномалій дають змогу зменшити негативний вплив.
Результати дослідження. В статті проведено аналіз надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, здійснено оцінку загроз через вплив коронавірусної інфекції, пожеж, катастроф на транспорті та інших. Оскільки точної інформації про надзвичайні ситуації під час війни в Україні не існує, то здійснювався аналіз надзвичайних ситуацій для здійснення прогнозування в 2020-2021 роках. Для оцінки ризику негативного впливу від надзвичайних ситуацій враховувалися фактори небезпеки у певному місці, соціально-економічні фактори і вразливості з визначенням коефіцієнта шкоди. Для оцінки ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру в регіонах України використано алгоритми нечіткої логіки. Розроблено інформаційну систему для прогнозування впливів від надзвичайних ситуацій природного характеру, яка має вигляд web-сайту. Вихідним параметром інформаційної моделі є рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру. Вхідними параметрами моделі для оцінювання і передбачення рівня ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного характеру вибрано геологічну (Geological), метеорологічну (Meteorological), гідрологічну (Hydrological) та біологічну (Biological) небезпеки. Для отриманих параметрів аналізу за вибрані роки отримано середнє значення рівня ризику.
Висновки. Системи з нечіткою логікою застосовують, якщо експертні знання про об’єкт чи процес можна сформулювати тільки у лінгвістичній формі і немає простої математичної моделі. В результаті верифікації розробленої системи нечіткої логіки було використано різні вхідні та вихідні дані в процесах моделювання для процедур фазифікації, агрегування, активізації, акумуляції, дефазифікації. Встановлено, що система працює коректно, відповідно до встановлених вимог, а також до розробленої бази нечітких правил.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-22
Як цитувати
Kurta, I., Lagun, A., & Kukharska, N. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 27, 32-40. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.04