СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕНОГО ЗАХИЩЕНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Ключові слова: Система залишкових класів, розподілене зберігання даних, захищені системи зберігання даних, відновлення даних

Анотація

Проблема. Основною метою кібербезпеки є гарантувати безпеку користувачів та їх даних. Зазвичай кібератаки спрямовані на пошкодження важливих даних у корпоративній і персональній мережі або отримання доступу до них. Такі атаки можуть здійснювати як окремими особами, так і цілими організаціями. Вимоги кібербезпеки часто замість того, щоб стимулювати проектування стійких мереж, призводять до додавання засобів контролю безпеки до архітектури існуючої системи, проте зазвичай неможливо перешкодити зловмиснику, який має намір проникнути в систему цілі. Тому на перше місце виходять технології резервного копіювання даних та збільшення стійкості систем у випадку атак. Одним із таких рішень, що дає можливість негайного відновлення даних, можуть слугувати децентралізовані системи зберігання файлів. Вони є привабливим та поширеним рішенням для керування великими та складними системами, такими як енергетичні підприємства, робототехніка, водопровідні мережі, бездротові сенсорні мережі, керування трафіком тощо.
Метою роботи є розробка структурної схеми системи розподіленого захищеного зберігання даних та основних її компонентів.
Методи. При дослідженні та розробці системи розподіленого захищеного зберігання даних використано методи модулярної арифметики, методи виявлення та виправлення помилок в системі залишкових класів, оцінювання та порівняння показників систем, що дало змогу реалізувати системний підхід до оцінки стійкості розроблюваної системи. Загальні принципи побудови системи дають можливість визначити її компоненти та ефективно їх поєднати.
Результати дослідження. Одним із методів побудови розподілених систем можна вважати систему залишкових класів. Завдяки розділенню файлів на блоки - залишки та збереженню їх в розподілені сховища досягається шифрування даних та можливість відновлення у випадку втрати.
Висновки. В роботі представлено структуру системи розподіленого захищеного зберігання даних. Розроблено блок-схеми модулів, а також алгоритми компонент. Запропоновано метод відновлення пошкоджених файлів при спотворенні частини файлів залишків. Для запропонованого методу розраховано залежність ймовірності виправлення помилок від кількості помилок із врахуванням кількості пошкоджених файлів залишків. Наведено приклад відновлення пошкодженого файлу при виникненні трьох помилок у двох файлах залишків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-23
Як цитувати
Kulyna, S. (2023). СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕНОГО ЗАХИЩЕНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 27, 48-59. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.06