EUROPEJSKI MECHANIZM OCHRONY LUDNOŚCI - WYKORZYSTANIE MODUŁÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

Ключові слова: ochrona ludności, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, moduły ochrony ludności

Анотація

Streszczenie: Artykuł opisuje podstawy prawne oraz system funkcjonowania europejskiej ochrony ludności. Przedstawione w nim zostały najważniejsze akty prawne tworzące europejski system ochrony ludności. Dużo uwagi w tej publikacji poświęcono podstawom prawnym i sposobie funkcjonowania Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz powstałego po przekształceniach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL), będących podstawowymi narzędziami koordynacji działań ratowniczych podejmowanych przez poszczególne państwa uczestniczące w europejskim systemie ochrony ludności, ale także samodzielnym i samowystarczalnym zespołom wykorzystywanym w działaniach ratowniczych tzw. modułom ochrony ludności. Warto nadmienić, że Mechanizm Ochrony Ludności może być uaktywniony w sytuacjach zagrożeń, a jego aktywacja jest następstwem apelu o pomoc państwa poszkodowanego. Mechanizm funkcjonuje od kilkunastu lat i aktualnie trwają prace nad stworzeniem nowej podstawy prawnej dla jego rozszerzonego funkcjonowania. Propozycja zakłada wzmocnienie funkcjonowania UMOL zarówno pod względem finansowym z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy, jak również operacyjnym poprzez m.in. zwiększenie i wzmocnienie roli Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC), jako zintegrowanego ośrodka operacyjnego. Projekt ma także na celu wzmocnienie funkcjonującej w ramach UMOL rezerwy rescEU. W artykule przedstawiono także narzędzia, jakimi posługuje się Mechanizm Ochrony Ludności w ramach działań i są to moduły. Przedstawienie charakterystyki modułów i realizowanych przez nie zadań pozwala w przypadku zdarzenia i prośby potrzebującego państwa o pomoc szczegółowo określić zasoby ratownicze, jakie winny być zadysponowane w celu udzielenia pomocy. Artykuł przedstawia także polskie moduły, które zostały przygotowane do działań w ramach funkcjonującego mechanizmu. Polskie moduły to znaczący wkład w Unijny Mechanizm Ochrony Ludności i biorące wielokrotnie udział w misjach międzynarodowych dotyczących zarówno pomocy ratowniczej, jaki humanitarnej.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-06-23
Як цитувати
Kogut, B. (2023). EUROPEJSKI MECHANIZM OCHRONY LUDNOŚCI - WYKORZYSTANIE MODUŁÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 27, 119-125. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.27.2023.13