МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТАКТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТАХ, ПРОГРАМАХ ТА ПОРТФЕЛЯХ ПРОЄКТІВ

  • D. S. Kobylkin Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-2848-3572
  • I. V. Pavuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0009-7109-2110
Ключові слова: інфраструктурні проєкти, тактичне управління, управління ризиками, управління проєктами, моношаблони, турбулентність.

Анотація

Вступ. В умовах динамічної зміни проєктного середовища, воєнних загроз, нестабільності та турбулентності стрімко зросла загроза для безпеки життєдіяльності населення та територій. Невиправдана російська загарбницька війна станом на 01.09.2023 р. завдала збитків об’єктам інфраструктури України на суму понад 150 мільярдів доларів США, серед яких в п’ятірку галузей ввійшли житлова інфраструктура 36,97%; інфраструктура (комплексна) 24,21%; інфраструктура підприємств та промисловості 7,54%; інфраструктура освіти 6,68%; енергетична інфраструктура 5,82%. Такий стан речей сформував необхідність розробки нових підходів до управління ризиками в інфраструктурних проєктах, програмах та портфелях проєктів.
Мета. Формування концепції управління ризиками для інфраструктурних проєктів та розробка моделі тактичного управління ризиками в інфраструктурних проєктах, програмах та портфелях проєктів на різних фазах життєвого циклу.
Методи дослідження. В дослідженні використовувалися методи системного аналізу, гібридних підходів безпеко-орієнтованого управління проєктами, програмами та портфелями проєктів, системного підходу, ризикменеджменту для формалізації моделі формування концепції управління ризиками і розробки моделі тактичного управління ризиками в інфраструктурних проєктах, програмах та портфелях проєктів.
Результати. Досліджена предметна область, стандарти і наявний стан досліджень вказали на відсутність комплексних досліджень в напрямку тактичного управління ризиками в інфраструктурних проєктах. Тому формування концепції та розробка моделі тактичного управління ризиками, на різних фазах життєвого циклу, стало актуальним завданням. Основою формування концепції управління проєктними ризиками стало ядро – інфраструктурні проєкти, що формує 5 векторних блоків управління на основі синергії та впливу турбулентного зовнішнього та внутрішнього проєктного середовища, регіональної та терм-історичної складових: аналіз потенційних ризиків та загроз в інфраструктурних проєктах, програмах та портфелях проєктів та їх вплив; визначення тактики управління ризиками та імплементації відповідних управлінських заходів; розробка плану управління проєктними ризиками, який включає методи та інструменти ідентифікації, оцінки та управління ризиками; визначення ролей та відповідальності учасників проєкту, щодо управління проєктними ризиками; визначення критеріїв успіху функціонування інфраструктурних проєктів, програм та портфелів проєктів та моніторинг ризиків проєкту. Дослідження предметної області управління ризиками в інфраструктурних проєктах визначило перевагу тактичного управління ризиками над стратегічним. Сформовано модель тактичного управління ризиками в інфраструктурних проєктах, програмах та портфелях проєктів, в основі якої 5 блоків поєднані проєктними зв’язками на різних фазах життєвого циклу та впливу факторів турбулентного середовища: тактика управління ризиками інфраструктурних проєктів, програм та портфелів проєктів; аналіз ризиків при плануванні інфраструктурних проєктів; оцінка ризиків інфраструктурних проєктів; формування тактики управління ризиками інфраструктурних проєктів; імплементація та моніторинг тактичних підходів управління ризиками інфраструктурних проєктів; удосконалення тактики управління ризиками та взаємодія стейкхолдерів інфраструктурних проєктів; стан безпечного та стабільного функціонування інфраструктурних проєктів.
Висновки. Сформовані концепція та модель показали ряд переваг застосування саме тактичного управління ризиками над стратегічним, серед яких чітка вираженість предметної області, оперативність застосування управлінського інструментарію, швидка адаптація антикризових оперативних рішень та змісту моношаблонів інфраструктурних проєктів в регіональному вимірі та з урахуванням впливу  зовнішнього та внутрішнього проєктного середовища на продукт проєкту протягом усіх фаз життєвого циклу, що забезпечить стан безпечного та стабільного функціонування інфраструктурних проєктів. Окреслені перспективи подальших досліджень у обраному напрямку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Kobylkin, D., & Pavuk, I. (2023). МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТАКТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЄКТАХ, ПРОГРАМАХ ТА ПОРТФЕЛЯХ ПРОЄКТІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 28, 14-23. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.28.2023.02