ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩ R ТА PYTHON

  • A. I. Pukach Національний університет “Львівська політехніка”
  • V. M. Teslyuk Національний університет “Львівська політехніка” https://orcid.org/0000-0002-5974-9310
Ключові слова: інформаційна модель, програмний комплекс, підтримка, фактори впливу, комп’ютерне моделювання.

Анотація

Основна проблема полягає в необхідності розроблення ефективної та дієвої інформаційної моделі аналізу факторів впливу автоматизації підтримки програмних комплексів. Метою дослідження є пошук оптимальних рішень для розроблення необхідної інформаційної моделі з можливістю її подальшої реалізації, застосування, тестування, аналізу та опрацювання отриманих результатів при вирішенні прикладних практичних задач. Серед основних методів дослідження – методи комп’ютерного моделювання з використанням середовищ R та Python. Основними результатами дослідження є наступні. Розроблене інформаційна модель опрацювання даних та відповідне спеціалізоване програмне забезпечення для моделювання аналізу факторів впливу автоматизації підтримки програмних комплексів з використання середовищ програмування R та Python. Розроблена модель дає змогу досліджувати процеси впливу різноманітних факторів впливу на результати суб’єктивного сприйняття об’єктів підтримки (підтримуваних програмних комплексів, чи процесів їх підтримки) відповідними суб’єктами взаємодії, що прямо чи опосередковано взаємодіють з цим об’єктом(-ами) підтримки. Розроблена модель реалізовує практичний підхід до вирішення науково-прикладної задачі відновлення границь факторів впливу підтримки програмних комплексів з подальшою можливістю аналізу цих факторів впливу, що є однією з комплексу задач науково-прикладної проблеми автоматизації підтримки програмних комплексів. Наведені та представлені відповідні конкретні результати моделювання, отримані в ході реальних експериментальних досліджень задач аналізу факторів впливу підтримки програмних комплексів. Розв’язана прикладна практична задача пошуку члена команди підтримки програмного комплексу з максимальним відхиленням показників впливу факторів відносно середнього значення впливу факторів по команді. Перспективи застосування розробленої моделі та її результатів моделювання не обмежуються виключно
підтримкою програмних комплексів, а можуть бути використані також й в інших областях, де важливими є процеси суб’єктивного сприйняття досліджуваних об’єктів чи процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
Pukach, A., & Teslyuk, V. (2024). ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ПРОГРАМНИХ КОМПЛЕКСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕРЕДОВИЩ R ТА PYTHON. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29, 54-64. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2712