ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОБОТИ ВИХРОВИХ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

  • Yu. Sheliukh Львівський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
Ключові слова: вихровий пиловловлювач, гідравлічний опір, ефективність пиловловлення, пилогазовий потік, дрібнодисперсний пил

Анотація

У статті висвітлено важливу проблему, що виникає під час проектування нових конструкцій вихрових пиловловлювачів, яка полягає у відсутності прогностики щодо впливу гідравлічного опору на ефективність уловлення дрібнодисперсних фракцій пилу. Теоретичні та практичні дослідження дають можливість визначити вплив окремих показників роботи апарата на його ефективність та гідравлічний опір. Наприклад, збільшення швидкості пилоповітряного потоку на вході в корпус установки, підвищує ефективність його роботи, проте збільшення швидкості у значних межах економічно не виправдане. При проходженні пилоповітряного потоку у вхідному патрубку (більше 20 м/с) ефективність пиловловлення зростає незначно, а при перевищенні певного значення швидкості починає зменшуватися. Проте із збільшенням швидкості потоку повітря гідравлічний опір апарата зростає, а значить і енерговитрати на очищення. Ефективна швидкість для різних пиловловлювачів не однакова, вона залежить від конструктивних особливостей установки і визначається експериментальним шляхом. У середньому ці швидкості змінюються в межах 18-25 м/с, але повинні бути не менші за 15 м/с. Для дослідження впливу гідравлічного опору на продуктивність уловлення пилу була розроблена нова конструкція пиловловлювача, особливістю якого є принципово нове виконання жалюзі відокремлювача, який дає змогу створити мінімальний кут атаки – кут між траєкторією руху пилогазового потоку і площиною кожної жалюзі, що значно впливає на вловлення дрібнодисперсних фракцій пилу. Тверді частинки дрібнодисперсного пилу, які несуть з собою пиловий потік, отримують сприятливі умови для сепарації з цього потоку за рахунок відштовхування від жалюзі, тобто зростає ймовірність їх зіткнення з жалюзі і відштовхування всередину корпусу апарата. Таким чином, нова конструкція апарата складається з двох частин: циклонної камери та камери доочистки жалюзійним відокремлювачем. У роботі наведено результати досліджень гідравлічного опору циклонної камери та камери доочистки з жалюзійним відокремлювачем, а також загального опору всього апарата при проведенні комплексних процесів пиловловлення залежно від витратних параметрів повітря й аерозолю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-09-07
Як цитувати
Sheliukh, Y. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОБОТИ ВИХРОВИХ ПИЛОВЛОВЛЮВАЧІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 13, 137-143. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/361