ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ ПИЛУ

  • Yu. Sheliukh Львівський інститут банківської справи
Ключові слова: екологічна небезпека, вихровий пиловловлювач, гідравлічний опір, ефективність пиловловлення, пилогазовий потік, дрібнодисперсний пил

Анотація

Висвітлено проблему екологічної ситуації у Львівській області внаслідок збільшення обсягів неконтрольованих викидів шкідливих речовин промисловими об’єктами в повітря. Визначено недосконалість відомих методів очистки повітря від дрібнодисперсних фракцій промислового пилу. Описано вплив конструктивних параметрів апаратів сухої очистки та технологічних режимів їх роботи на ефективність очищення повітря від пилу. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень, які базувались на комплексі основних положень теоретичної механіки, аеродинаміки, математичного аналізу та моделювання, автором обґрунтована можливість створення високоефективного обладнання на базі вихрового і жалюзійного апаратів, оцінено вплив окремих факторів пилу та пилоповітряного потоку на ефективність пилоочищення, вибрані їх оптимальні значення та визначені основні параметри нових моделей пиловловлювачів. У роботі запропоновано конструкцію апарата, який захищений патентами України, характерною особливістю якого є жалюзійний відокремлювач, що розміщений коаксійно до корпусу апарата нижче патрубка пилогазового потоку, а також визначено співвідношення висоти пиловипускного патрубка до його діаметра і кута нахилу до горизонтальної осі. Зазначена модель пиловловлювача відрізняється від аналогів високою ефективністю пиловловлення, невеликим гідравлічним опором і габаритами. Впровадження розробленої конструкції пиловловлювача в системи пиловловлення промислових підприємств забезпечить високоефективний процес очищення повітря від дрібнодисперсних фракцій пилу та дасть можливість довести концентрацію аерозолю до гранично допустимих норм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
Sheliukh, Y. (2018). ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ ВІД ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ ПИЛУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 11, 131-136. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/420