ВІДБІР ВІДЕОФОНОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • N. Hupka-Makohin Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Ключові слова: відеофономатеріали, майбутні фахівці з міжнародної економіки, критерії відбору, навчальні матеріали, автентичність, професійно орієнтоване аудіювання, інформація, англійська мова, вміння, навички

Анотація

На основі аналізу наукових досліджень та публікацій у статті проаналізовано вимоги щодо рівня сформованості аудитивної компетентності майбутніх працівників сфери міжнародної економіки; визначено та обґрунтовано критерії відбору англомовних автентичних ві-деофономатеріалів з урахуванням професійного компонента для формування навичок та вмінь англомовного професійно орієнтованого аудіювання у майбутніх фахівців сфери міжнародної економіки (автентичності, мотиваційної цінності інформації, наявності професійно спрямованої тематики, урахування професійної новизни інформації, варіативності, урахування відповідності рівня сформованості лексичної компетентності студентів специфіці вокабуляру автентичних відеофономатеріалів, урахування темпу мовлення та обсягу інформації, що подається, урахування домінувальної ролі відеоряду над аудіорядом).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-09-26
Як цитувати
Hupka-Makohin, N. (2018). ВІДБІР ВІДЕОФОНОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 12, 236-243. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/438