ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» У КОНТЕКСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ

  • L. Klos Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: професійна підготовка, освітньо-професійна програма, загальні компетентності, спеціальні (фахові) компетентності, соціальний працівник, здоров’язбережувальна діяльність

Анотація

Представлено результати аналізу розвитку програми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у Національному університеті «Львівська політехніка» за десять років (2006-2015 рр.). На основі характеристики сучасного стану освітньо-професійної програми підготовки магістра зі спеціальності «Соціальна робота» та з урахуванням думки міжнародної професійної спільноти соціальних працівників щодо проблеми здоров’я, означено здо-ров’язбережувальні аспекти практичної діяльності соціального працівника виражені в результатах навчання. Зроблено наголос на інтегральній, загальних і спеціальних (фахових) компетентностях, знаннях зі спеціальності, когнітивних уміннях і практичних навичках майбутнього соціального працівника, що визначають здоров’язбережувальну спрямованість його діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-09-27
Як цитувати
Klos, L. (2018). ОСВІТНЯ ПРОГРАМА МАГІСТРА ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» У КОНТЕКСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 12, 249-260. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/442