ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИСТАЛІВ КАДМІЙ ЙОДИДУ, АКТИВОВАНИХ ЄВРОПІЄМ

  • L. Yarytska Львiвський державний унiверситет безпеки життєдiяльностi
  • І. Matviishyn Львівський національний університет ім. Івана Франка
  • D. Slobodzyan Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ключові слова: люмінесценція, кристал шаруватої структури, сцинтилятор, детектор, спектри збудження, спектри поглинання.

Анотація

Досліджено вплив різних концентрацій домішки європію на випромінювальні процеси в кристалах CdI2. Показано, що збільшення концентрації домішки європію від 0,05 мол. % до 1 мол. % в кристалі CdI2 призводить до зменшення інтенсивності збудження люмінесценції в області фундаментального поглинання, але майже не впливає на спектр випромінювання. При збудженні в області активаторного поглинання люмінесценція сильно гаситься. З аналізу отриманих експериментальних даних випливає, що за ФЛ кристалів CdI2:Eu відповідають власні та домішкові дефекти, які утворюють асоціати. При цьому випромінювання відбувається між рівнями, зумовленими дефектами кристалічної ґратки. Фотостимульована люмінесценція, що спостерігається в CdI2:Eu, виникає в електронній стадії рекомбінаційного процесу і зумовлена рекомбінацією електронів, які вивільнюються з електронних центрів F-типу з дірками, локалізованими поблизу активатора. Тому на основі кристалів CdI2:Eu можна створити детектори для реєстрації електромагнітних випромінювань у рентгенівській, ультрафіолетовій та видимій спектральних областях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Yarytska, L., MatviishynІ., & Slobodzyan, D. (2017). ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИСТАЛІВ КАДМІЙ ЙОДИДУ, АКТИВОВАНИХ ЄВРОПІЄМ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 16, 113-118. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/70