МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ У ВИМІРІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА ОГІЄНКА

  • G. Vasyanovych Львiвський державний унiверситет безпеки життєдiяльностi
  • Н. Oleksiyenko Львiвський державний унiверситет безпеки життєдiяльностi
Ключові слова: моральна культура, гуманізм, демократизм, патріотизм, особистість, моральне до- бро, цінність, принцип дихотомії.

Анотація

Досліджуються провідні ідеї видатного українського вченого, культурного і релігійного діяча – Івана Огієнка в аспекті моральної культури. Доводиться, що І. Огієнко вважав рідну мову головною складовою моральної культури особистості. Акцентується на з’ясуванні сутності і змісту понять «культура», «мораль», а також на їх глибинних взаємозв’язках. Обґрунтовуються положення демократичності й гуманності моральної культури, її місце і роль в житті окремої особистості і всього суспільства. На основі аналізу різноманітних джерел робиться висновок про те, що моральну культуру І. Огієнко розглядав як позитивну духовну цінність, як систему світогляду, моральних і культурологічних знань і переконань, почуттів і навичок, норм, принципів і відносин, інтересів і потреб, культурно-морального досвіду і безпосередньої поведінки, спрямованої на її самовдосконалення й самореалізацію особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Vasyanovych, G., & OleksiyenkoН. (2017). МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ У ВИМІРІ ТВОРЧОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА ОГІЄНКА. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 16, 158-165. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/75