РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ДИРИГЕНТІВ

  • R. Vavryk Інститут морально-психологічного забезпечення Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Ключові слова: комунікативна компетентність майбутніх військових диригентів, розвиток комунікативної компетентності, професійна майстерність

Анотація

Анотація. У статті розглядається сучасний стан розвитку комунікативної компетентності майбутніх військових диригентів як складової їхньої професійної майстерності. Вперше сформульовано авторське визначення «комунікативна компетентність військового диригента» як складне інтегративне утворення, що являє собою сукупність музично-професійних знань, навичок і вмінь, професійно важливих особистісних якостей і здатності до вербального спілкування і невербальних контактів за допомогою виразових засобів диригування в процесі творчого розв’язання професійних завдань; визначено її структуру, яка складається з особистісно-комунікативного і музично-комунікативного компонентів, та їх зміст. Особистісно-комунікативний компонент включає комунікативні уміння й навички вербального і невербального спілкування, пов’язані з впливом на особистість і колектив (дидактичні, організаторські, конструктивні, комунікативні, прийоми управління спілкуванням). Музично-комунікативний компонент виявляється через уміння організувати колективну творчу діяльність на репетиціях військового духового оркестру, концертних виступах за допомогою виразових засобів мови диригування. Проаналізовано умови та шляхи розвитку комунікативної компетентності майбутніх військових диригентів у процесі їхньої професійної підготовки. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх військових диригентів – цілеспрямований, планомірний і неперервний процес у контексті вдосконалення їхньої професійної майстерності, який зумовлений виявленими дидактичними умовами та пошуком відповідних шляхів підготовки до професійної діяльності в ході навчально-виховного періоду. Стан досліджуваної проблеми потребує подальших наукових розвідок, серед яких пріоритетними є розробка методики розвитку комунікативної компетентності майбутніх військових диригентів у процесі їхнього стажування у військах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
Vavryk, R. (2019). РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ДИРИГЕНТІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 133-138. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.16