ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛУ І БЕТОНУ НА ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ТРУБОБЕТОННИХ КОЛОН ЗА УМОВ НАГРІВУ

  • М. Semerak Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • D. Kharyshyn Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: трубобетонні колони, температура, фізико-механічні характеристики, термонапружений стан.

Анотація

Запропонована математична модель визначення та дослідження напружено-деформованого стану трубобетонної конструкції з центральним армуванням при її нагріві. Запропонований метод визначення температурних напружень і переміщень в трьохшарових циліндричних колонах. Одержані аналітичні вирази для знаходження радіальних, кільцевих та осьових температурних напружень при нагріві колони на деяку постійну величину температури. Проведено розрахунки температурних напружень. Результати представлені графічно. Встановлено вплив фізико-механічних характеристик металу і бетону на величину напру-
жень. Показано вплив коефіцієнта Пуассона і температурного коефіцієнта лінійного розширення металу і бетону на напружено-деформований стан трубо бетонної конструкції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-03-23
Як цитувати
SemerakМ., & Kharyshyn, D. (2018). ВПЛИВ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛУ І БЕТОНУ НА ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ТРУБОБЕТОННИХ КОЛОН ЗА УМОВ НАГРІВУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 15, 165-172. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/151

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>