МОНІТОРИНГ НЕБЕЗПЕК В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

  • O. Stanislavchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • O. Gornostaj Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • N. Slobodianyk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • V. Tokars'ka Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Анотація

Cтворення безпечного середовища у школах – є надзвичайно важливим завданням, що потребує значної уваги. Особливістю таких закладів освіти є: – наявність приміщень різного призначення (класні кімнати, кабінети хімії та фізики, майстерні для трудового навчання з інструментами, матеріалами, швейними машинами, спортивний та актовий зал, їдальня, кухня). – масове перебування в одній будівлі одночасно дітей різних вікових груп. – установи стають місцем проведення різних заходів – ярмарки, концерти, збори, спортивні змагання. Законодавством України визначено, що всі працівники установи, як і учні повинні бути навчені правилам безпечної поведінки. Досліджено, що дитячий травматизм становить близько 26% від загального, в тому числі 12-16% припадає саме на шкільний. Встановлено, що не усі працівники закладів освіти мають уявлення про реальну кількість потенційних небезпек, які можуть становити загрозу як їхньому життю та здоров’ю, так і їхніх учнів. Основними причинами шкільного травматизму є: відсутність контролю з боку вчителів за по-ведінкою учнів під час проведення уроку та перерв та недостатньо організована виховна робота. Дослідження ризиків під час навчального процесу проводили декількома способами: аналіз законодавства щодо організації освітнього процесу, соціологічним (опитування школярів, їхніх батьків, вчителів, вчи-телів інклюзивного навчання, працівників наглядових органів), статистичним (аналіз надзвичайних подій, що трапилися в освітніх закладах країни протягом останніх двох років) та іншими методами. У результаті до-слідження складено перелік найпоширеніших небезпек, які становлять або можуть становити загрозу для учасників навчально-виховного процесу у сучасних школах. Найпоширенішими є: – невідомий газ, який застосовують на шкільних заходах або у приміщеннях школи, тому необхідно планувати проведення навчань з евакуацією на випадок розпилення у приміщенні школи невідомого газу або виявлення у приміщенні чи на території школи вибухонебезпечних чи невідомих предметів, а та-кож у разі терористичної загрози; – небезпеки, які виникають на подвір’ї школи, тому необхідно посилити охорону та обмежити доступ на територію закладів освіти осіб, які не беруть безпосередньої участі в освітньому процесі і розробити та розповсюдити серед учнів, педагогічних працівників пам'ятку про правила поводження з виявленими підозрілими предметами; – пожежі у будівлях шкіл ‒ перевірки з питань пожежної безпеки перед початком навчального року пока-зують, що значний відсоток шкіл не відповідає вимогам. Основними порушеннями, встановленими при перевірці шкіл з питань пожежонебезпеки, є: відсутні або несправні протипожежні системи; неправильно підключені гідранти; несправні вогнегасники; відсутнє або несправне зовнішнє водопостачання; наявні пожежонебезпечні натяжні стелі; відсутний громовідвід; під прихованими проводами, електро-розетками і вимикачами горючі основи; відсутнє освітлення шляхів евакуації; відсутні засоби захисту, інструкцій пожежної безпеки; на вікнах закріплено решітки; двері відкриваються не в напрямку виходу.
Усі учасники навчального процесу повинні знати порядок і послідовність дій у разі виникнення пожежі:
1. Необхідно зателефонувати (101) до пожежної частини, включити систему сповіщення, повідомити керівника закладу або працівника, що його заміщує. 2. За сигналом сповіщення здійснити евакуацію учнів, вихованців з будівлі. Евакуація повинна проводитись за розробленим сценарієм, відповідно до випадку (подія сталася під час уроку, під час перерви, під час перебування дітей у їдальні, під час проведення заходів в актовій залі, у нічний час – для закладів з цілодобо-вим перебуванням дітей тощо).

3. Усі евакуйовані з будівлі учні, вихованці перевіряються за наявними в групах чи класах поіменними списками (журналами обліку занять).
4. У денний час учні, вихованці групами (класами) розміщуються в будівлі (зазначити адресу). У нічний час вони евакуюються до будівлі (зазначити адресу).
Отже, знання найпростіших правил безпеки зменшить рівень небезпеки у навчальному закладі. Необ-хідністю є створення системи управління ризиками що дасть змогу: успішно боротися з ризиками різного по-ходження та їх наслідками; враховувати специфіку кожної конкретної ситуації; забезпечити адекватний розподіл повноважень і відповідальності; оперативно реагувати на мінливі умови; оптимально задіяти необхідні ресурси для зниження ризику; усувати негативні наслідки прояву несприятливих ситуацій та подій за мінімального обсягу ресурсів та в мінімально короткий час.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Stanislavchuk, O., Gornostaj, O., Slobodianyk, N., & Tokars’ka, V. (2019). МОНІТОРИНГ НЕБЕЗПЕК В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 20, 64-73. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.20.2019.09