МЕТОД ОЦІНКИ ТА ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ У ПРОЕКТНІ КОМАНДИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

  • O. Kovalchuk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • O. Zachko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • D. Kobylkin Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: компетентнісний підхід, проектний менеджмент, управління персоналом, формування проектних команд

Анотація

Анотація. У статті здійснено класифікацію методів відбору та оцінювання здобувачів вищої освіти із специфічними умовами навчання на базі ЗВО цивільного захисту. Узагальнено застосування компетентнісного підходу до процесу командоутворення та кваліметричного методу оцінки з аналізом критеріїв, які описують ділові, психологічні та особистісні значення. Наведено можливість застосування компетентнісного підходу до відносного інтегрального значення щодо вимог на включення в проєктну команду. Запропоновано модель оцінки компетентності кандидатів, що здійснює впорядкованість критеріїв відповідності з «портретом ідеального претендента». прийняттю рішення в процесі відбору та формування команд. кількісних значень здобувачів. Кількісний компетентнісний та кваліметричний підхід у системі кадрового менеджменту закладів вищої освіти цивільного захисту із специфічними умовами навчання, а саме формалізація критеріїв оцінювання кандидатів у проектні команди за умови надання обґрунтованої кваліметричної оцінки знань, умінь, особистісних якостей є ефективним методом прийняття управлінських. Предметом дослідження є методи оцінювання та відбору претендентів, управління персоналом в проєктах безпеко-орієнтованих систем. Управління проєктами та програмами менеджменту людських ресурсів в системі цивільного захисту, формування бази даних членів проєктних команд в безпеко-орієнтованих системах (БОС) та їх оцінки використовуючи індексний метод для оптимізації процесів відбору членів проектних команд. Метою статті є підвищення ефективності та об’єктивності системи оцінювання та відбору здобувачів вищої освіти із специфічними умовами навчання системи цивільного захисту України. Методи дослідження: управління людськими ресурсами з використанням HRM-систем, експертні інформаційні системи та індексні числові показники. Отримано такі результати: розроблено модель-схему оцінювання та відбору кандидатів у проект з використанням експертної системи для подальшого процесу накопичення знань завдяки програмному забезпеченню, запропоновано індексний метод на прикладі закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання системи цивільного захисту, які належать до безпеко–орієнтованих систем. Висновки: Розроблено узагальнену модель-схему експертної системи для відбору кадрів у безпеко-орієнтовані системи на основі індексного методу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
Kovalchuk, O., Zachko, O., & Kobylkin, D. (2021). МЕТОД ОЦІНКИ ТА ВІДБОРУ КАНДИДАТІВ У ПРОЕКТНІ КОМАНДИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 24, 123-129. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.24.2021.16

Найчастіше читають статті цього автора (ів)