ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ НА В’ЇЗДАХ ДО М. ЛЬВОВА

  • A. D. Kuzyk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-0118-9493
  • I. Z. Dumas Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-1452-5046
  • O. T. Oliinyk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: забруднення повітря, гранично допустима концентрація, автомобільний транспорт, вихлопні гази.

Анотація

Проблема. Забруднення атмосферного повітря рухомими джерелами, до яких відносять автомобільний транспорт, є проблемою великих міст, зокрема Львова. Особливо це стосується магістральних вулиць на в’їздах у місто. Вивчення закономірностей концентрації забруднювачів у повітрі від часу доби є актуальним завданням, вирішення якого дасть можливість прогнозувати періоди перевищення гранично допустимих концентрацій.
Мета. Метою роботи є встановлення чинників забруднень атмосферного повітря на основних в’їздах у місто Львів та їх прогнозування.
Методи дослідження. У роботі застосовано методи аналізу та статистичні методи досліджень за відкритими даними вимірювань якості повітря.
Основні результати досліджень. Аналіз публікацій свідчить, що використання автомобільного транспорту на теперішній час в Україні зростає, що спричиняє збільшення викидів забруднюючих речовин. В рамках різноманітних державних та неурядових проектів проводиться моніторинг забруднень атмосферного повітря у містах, однак показники, які визначаються, стосуються переважно концентрації часток пилу. Але найбільшим джерелом забруднень є вихлопні гази двигунів внутрішнього згоряння, у яких містяться NO2, NO, SO2, CO та ін.
Для досліджень стану та динаміки забруднень використано онлайн-ресурс Відкриті дані Львова, зокрема моніторинг концентрацій забруднювачів на перехрестях міста навесні, влітку, восени та взимку протягом декількох років. Загалом за чотирма забруднювачами упродовж 2021-2023 років перевищення ГДК спостерігалося для CO до 22% та для NO2 до 30%. За іншими показниками перевищень не було. За даними моніторингу забруднень та інтенсивності трафіку на в’їздах за даними мобільного оператора побудовано модель, за допомогою якої можна прогнозувати періоди перевищення ГДК забруднювачів на основних в’їздах до міста Львова. За допомогою моделі виявлено, що перевищення ГДК протягом доби є неоднаковим, що може бути зумовлене добовою міграцією населення з приміських зон та потоком транзитного автотранспорту через місто.
Висновки. Таким чином, проблема забруднення повітря на основних в’їздах у місто Львів стосується перевищення ГДК NO2 і CO. Її можна вирішити удосконаленням схем дорожнього руху та покращенням руху приміського транспорту, який може замінити приватний автотранспорт для щоденного добирання до міста вранці та повернення додому увечері.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
Kuzyk, A., Dumas, I., & Oliinyk, O. (2024). ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ НА В’ЇЗДАХ ДО М. ЛЬВОВА. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29, 12-23. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.29.2024.02

Найчастіше читають статті цього автора (ів)

1 2 > >>