АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕНЬ ТА НОРМАТИВНИХ ВИМОГ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

  • T. Z. Bubela Національний університет “Львівська політехніка” https://orcid.org/0000-0002-2525-9735
  • M. Y. Melnyk Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0009-0007-2557-0877
  • O. B. Nazarovets Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-4532-9259
  • Y. I. Rudyk Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0002-7372-5876
Ключові слова: об’єкти критичної інфраструктури, система LIDAR, воєнний стан, індекс захисту, гідротехнічні споруди, інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Анотація

Вступ. Зважаючи на умови постійних прогресивних змін проєктного середовища, враховуючи чинники воєнного стану та постійну невизначеність і нестабільність, стає очевидним збільшення ризику  yебезпеки для життєдіяльності територій та населення. В першу чергу це відображається через масовані обстріли об’єктів критичної інфраструктури підступним ворогом. Варто зазначити, що під час  російської повномасштабної агресії на сході України, за останні роки було завдано значних пошкоджень і втрат в інфраструктурі. Дані про економічні збитки підсумовуються та оновлюються і можуть  повідомлятися у вигляді офіційних звітів урядових органів, міжнародних організацій, таких як Міжнародний валютний фонд або Світовий банк. 

Мета. Метою є аналіз стану урегульованості профілактики та реагування щодо можливих основних загроз та потенційних негативних наслідків для об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ), визначення їх  показників для запобігання таким загрозам для критичної інфраструктури.
Методи дослідження. Дослідження об'єктів критичної інфраструктури України можуть проводитися за допомогою різноманітних методів і підходів залежно від конкретної потреби та мети дослідження.  Технічне обстеження, моделювання та симуляція, соціально-економічні дослідження, методи системного аналізу – все це інструменти для подальшої нашої роботи.
Результати. Результати дослідження показників систем захисту в області, що стосується об'єктів критичної інфраструктури, їх технічного стану та стандартів безпеки, полягають у виявленні вразливостей та  потенційних загроз, оцінці можливих ризиків і встановленні пріоритетів для захисту, оскільки в певних аспектах наші оборонні спроможності таких об’єктів є обмеженими. Ідентифіковані та опрацьовані  dразливості і ризики дають змогу визначити та відповідно здійснити категоризацію та пріоритезацію найбільш критичних об'єктів, які потребують негайного вдосконалення відповідних заходів захисту.  Відповідно до результатів цього аналізу розробляються конкретні рекомендації із заходів захисту та планів реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Крім того, важливо постійно відстежувати зміни у  загрозах, які в нинішніх умовах відбуваються ледь не щодня, та оновлювати заходи захисту з урахуванням змін. Ці результати дослідження є основою для розроблення стратегій захисту критичної  інфраструктури та забезпечення національних інтересів. 
Висновки. Сформовані дані дослідження об'єктів критичної інфраструктури, включаючи паспортизацію, а також впровадження показників систем захисту на базі системи LIDAR, показали майбутню  перспективу та великі можливості для розвитку та заохочення впровадження нових технологій. Існує висока ймовірність, що саме ці нововведення стануть дуже корисними та необхідними для забезпечення  безпеки та ефективного функціонування інфраструктури. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2024-06-28
Як цитувати
Bubela, T., Melnyk, M., Nazarovets, O., & Rudyk, Y. (2024). АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕНЬ ТА НОРМАТИВНИХ ВИМОГ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 29, 119-127. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/2719