УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ РЯ- ТУВАЛЬНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ

  • V. M. Yurchenko Черкаський інститут пожежної безпеки
  • K. M. Yurchenko Черкаський інститут пожежної безпеки
Ключові слова: онтологія, логічна схема контролю знань, експертна система, автоматизовані системи навчання та контролю знань, адаптивність, особа, що навчається

Анотація

У зв'язку з поширенням дистанційної освіти виникає необхідність розробки і використання засобів автоматизованого навчання і контролю знань. При цьому головну увагу звертають на особливості розробки програмного забезпечення, а проблеми оптимізації структури навчального матеріалу, а також розробки методології тестування знань і методів її верифікації залишаються осторонь. Запропоновано новий підхід до розробки автоматизованих систем контролю знань, заснований на онтологіях предметних областей, якими в даному випадку є навчальні курси. Формування онтології та логічної схеми контролю знань дозволяє структурувати навчальний матеріал, визначити теми і питання, які становлять труднощі для курсантів (студентів), а також розробити програмну оболонку для уніфікованого формування систем контролю знань з різних навчальних курсів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-09-26
Як цитувати
Yurchenko, V., & Yurchenko, K. (2018). УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ РЯ- ТУВАЛЬНИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНТОЛОГІЇ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 10, 15-23. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/431