ВИДІЛЕННЯ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ ДІЛЯНОК МОВНОГО СИГНАЛУ НА ОСНОВІ ПСЕВДООБЕРТАННЯ МАТРИЦІ ВІДНОСНИХ НЕСИМЕТРИЧНИХ МІР КОНВЕРГЕНЦІЇ

  • Y. Rashkevych Національний університет "Львівська політехніка"
  • D. Peleshko Національний університет "Львівська політехніка"
  • Y. Pelekh Національний університет "Львівська політехніка"
  • M. Peleshko Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: мовний сигнал, квазістаціонар, матриця самоподібності, псевдообернена матриця, псевдорішення Мура-Пенроуза, сингулярний розклад, метрика Хаусдорфа

Анотація

Запропоновано методи сегментації мовного сигналу квазістаціонарними ділянками, які будуються за Хаусдорфовою метрикою у векторному просторі алгебраїчних характеристик. Характеристичні вектори отримуємо шляхом побудови з елементарних ділянок мовного сигналу матриці самоподібності (матриці відносних несиметричних мір конвергенції) і подальшого розв’язання лінійної виродженої системи за методом Мура-Пенроуза. Псевдообертання здійснюється на основі сингулярного розкладу матриці самоподібності. Наводяться порівняння результатів сегментації на основі розробленого методу та методу DELCO. На основі цих результатів встановлено ефективність розробленого методу при сегментації ділянок високої енергії мовного сигналу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-10-08
Як цитувати
Rashkevych, Y., Peleshko, D., Pelekh, Y., & Peleshko, M. (2018). ВИДІЛЕННЯ КВАЗІСТАЦІОНАРНИХ ДІЛЯНОК МОВНОГО СИГНАЛУ НА ОСНОВІ ПСЕВДООБЕРТАННЯ МАТРИЦІ ВІДНОСНИХ НЕСИМЕТРИЧНИХ МІР КОНВЕРГЕНЦІЇ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 9, 14-20. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/522