ПРО ВПЛИВ СТРІЛИ ПІДЙОМУ ДВОШАРНІРНОЇ АРКИ ПОСТІЙНОГО РАДІУСА КРИВИЗНИ НА ЇЇ НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ

  • I. Olkhovyi Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • L. Dzyuba Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • H. Lishchynska Національний університет "Львівська політехніка"
Ключові слова: арка, радіус кривизни, стріла підйому, сила розпирання, згинальний момент

Анотація

Для двошарнірних статично невизначних арок, вісь яких має постійний радіус кривизни, досліджено вплив стріли підйому осі арки на величину внутрішніх сил. Наведено формули для визначення сили розпирання та внутрішніх сил в арках з однаковою довжиною прогону залежно від кута, що визначає значення радіуса кривизни осі та величину стріли підйому. Наведено дані розрахунків з визначення згинальних моментів за різних значень указаного кута. Проведено порівняння отриманих результатів з відповідними згинальними моментами в статично визначних арках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Olkhovyi, I., Dzyuba, L., & Lishchynska, H. (2018). ПРО ВПЛИВ СТРІЛИ ПІДЙОМУ ДВОШАРНІРНОЇ АРКИ ПОСТІЙНОГО РАДІУСА КРИВИЗНИ НА ЇЇ НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 8, 155-158. Retrieved із https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/626