ЖІНКИ-КУРЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ, НАСЛІДКИ ТА МОТИВАЦІЇ ВІДМОВИ ВІД КУРІННЯ

  • A. Badzai Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • O. Scherbіna Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: тютюнокуріння, поширеність серед жінок, наслідки, профілактика

Анотація

Вступ. З курінням сигарет пов’язане катастрофічне зростання серцево-судинних захворювань, хвороб ор-ганів дихання, онкологічної патології тощо Ця звичка згубна не тільки для курців, але й для тих хто іх оточує. В статті розглянуті питання поширення хвороб серед жінок-курців, механізми впливу сигаретного диму на. ор-ганізм людини, засоби профілактики і боротьби з цією шкідливою звичкою. Мета. Провести аналіз поширеності куріння серед жінок в Україні, виявити ставлення до куріння, його вплив на здоров’я жінок, масштабність медико-соціальних наслідків тютюнокуріння для суспільства і засоби профілактики. Метод. На основі аналізу вітчизняних і міжнародних баз даних, отриманих у результаті широкого вивчення проблеми куріння серед жінок України, в статті проведений огляд і висвітлено масштаби поширеності куріння серед жінок. Результати. В дослідженні проаналізована небезпека звички куріння на здоров’я жінок-курців і розуміння необхідності ії подолання. До недавнього часу фактор статі залишався недооціненим, однак рядом дослідників було доведено, що для жіночої популяції існують певні відмінності в перебігу ризиків для здоров’я, відпові-дно до індивідуальних жіночих психологічних і фізіологічних характеристик. Жіночий організм більш чутливий до токсичного і канцерогенного впливу тютюну порівняно з чоловічим, а ризик виникнення хвороб, пов’язаних з курінням, набагато вищий. Висновки. В усьому світі і в Україні зокрема продовжує зростати розповсюдженість куріння серед жінок при одночасному збільшенні інтенсивності куріння. Усвідомлення вкрай негативних наслідків тютюнокуріння для жінок зумовило створити у багатьох країнах світу національні програми профілактики і боротьби з курін-ням. Первинна профілактика, а також корекція і лікування уже існуючих шкідливих звичок, допоможе продо-вжити очікувану тривалість життя.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
Badzai, A., & ScherbіnaO. (2019). ЖІНКИ-КУРЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ, НАСЛІДКИ ТА МОТИВАЦІЇ ВІДМОВИ ВІД КУРІННЯ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 61-67. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.06