ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТОКСИКАНТІВ

  • O. Scherbіna Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: спектрофотометрія, УФ-ділянка, якісний і кількісний аналіз, сиднокарб, розчини, таблетки

Анотація

Вступ: Серед лікарських препаратів, які проявляють антидепресивну дію, широке застосування має сиднокарб. Він використовується в психіатрії, в наркологічній практиці призначається хворим з хронічним алкоголізмом, в педіатрії – дітям при захворюванні центральної нервової системи. При передозуванні проявляє токсичну дію і може бути причиною отруєнь. Тому необхідно мати експрес-методики його аналізу чутливі і надійні.
Мета: Розробити методику спектрофотометричного аналізу сиднокарбу в УФ-ділянці спектра, придатну для його швидкого виявлення в розчинах і таблетках.
Метод: Метод УФ спектрофотометрії. Результати: Запропонована методика ідентифікації лікарського препарату антидепресивної дії сиднока-рбу методом молекулярної абсорбційної спектроскопії в УФ-ділянці спектра. Вибрані оптимальні умови для розробки методики аналізу. Вивчений характер спектрів в різних розчинниках (неорганічних і органічних) в кислому, лужному і нейтральному середовищах. Визначені максимуми світлопоглинання, розрахований моляр-ний і питомий коефіцієнти світлопоглинання в усіх досліджуваних розчинниках за якими можна проводити його кількісне визначення. Розроблена методика застосована для ідентифікації сиднокарбу в таблетках. Висновки: Опрацьована методика дає можливість швидко і надійно проводити ідентифікацію сиднокар-бу в розчинах і таблетках методом УФ-спектрофотометрії в ближній ділянці спектра. Визначені максимуми світлопоглинання, молярний і питомий коефіцієнти в таких розчинниках: калій гідроксид, нітратна кислота, вода, дихлоретан, етанол і фосфатний буферний розчин. Встановлено, що сиднокарб має дві смуги вбирання в кислому, лужному і нейтральному середовищах, а також в органічних розчинниках. В довгохвильовій ділянці спектра спостерігається гіпохромний ефект (зменшення інтенсивності поглинання) в усіх перерахованих роз-чинниках. Визначені молярний і питомий коефіцієнти світлопоглинання, які дають можливість проводити кількісне визначення сиднокарбу в різних об’єктах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
ScherbіnaO. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТОКСИКАНТІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 87-92. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.09