ВІДЧУТТЯ БЕЗПЕКИ УЧНІВ У ПОЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ

  • R. Stawicki Соціальна академія наук
Ключові слова: безпека, шкільні функції, почуття безпеки, загрози, людина

Анотація

Почуття безпеки має таке саме давнє походження як безпека. З самого початку світу людина шукала, шукає і, безперечно, продовжуватиме пошук форм, методів і способів забезпечення своєї безпеки. Як правило, почуття безпеки можна визначити як фізичне і психічне відчуття спокою і впевненості. Варто підкреслити, що безпека є певним об'єктивним станом, а "сенс" суб'єктивний. Тому кожна людина індивідуально відчуває різні стани, такі як безпека або задоволеність життям. Важливим питанням в рамках розглянутих досліджень були функції школи як освітнього та соціального середовища. Серед функцій школи найбільш очевидним і, мабуть, найменш суперечливим є дидактична функція, заснована на систематичних знаннях, що відповідають науко-вим, соціальним і дидактичним критеріям. У свою чергу, функція нагляду або опіки здійснюється шляхом надання допомоги дітям у шкільному та позашкільному середовищі. Крім того, функція опіки школи суворо пов'язана з відповідальністю школи за забезпечення безпеки учнів. Усі працівники школи повинні вжити заходів щодо безпеки учнів. В статті представлені результати емпіричних досліджень, що стосуються, зокрема, почуття безпеки в Польщі, в тих місцях, де живуть і навчаються учні. Загалом, почуття безпеки в школах, в яких проводилось дослідження, було на високому рівні. Це було навіть вище, ніж почуття безпеки в національному та місцевому вимірі. Крім того, домінуючою загрозою в думках респондентів були переважно прокляття та образи. Ще однією загрозою з вдвічі меншою частотою були: психологічне залякування та тиск або побиття. Водночас, проведене дослідження дозволяє сформулювати тезу про те, що випускники середньої школи мали достатньо знання про почуття безпеки та загрози, що відбуваються в шкільному середовищі, що свідчить про готовність до участі у формуванні безпеки, особливо на місцевому рівні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
Stawicki, R. (2019). ВІДЧУТТЯ БЕЗПЕКИ УЧНІВ У ПОЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 101-107. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.11