ВЛАСТИВОСТІ ФІЛЬТРАТУ, УТВОРЕНОГО ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОЛІГОНА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

  • N. Grynchyshyn Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: полігон, тверді побутові відходи, експлуатація, фільтрат, забруднення

Анотація

До небезпечних чинників впливу об’єктів захоронення твердих побутових відходів на компоненти при-родного середовища належить фільтрат, утворення якого не припиняється після припинення експлуатації полігонів. Вирішити проблему екологічної небезпеки фільтратів можна виконанням поетапних природоохоронних заходів. Першочергові заходи передбачають облаштування системи збору і видалення фільтрату із тіла полігона. Основні природоохоронні заходи полягають у проведенні очищення видаленого фільтрату. Дослідження властивостей фільтрату кожного окремого полігона необхідні для обґрунтування вибору найбільш ефективних методів його очищення. Мета роботи полягала в дослідженні властивостей фільтрату, який продовжує утворюватися після припинення експлуатації полігона твердих побутових відходів міста Львова. Встановлено, що досліджуваний фільтрат є розчином з високою концентрацією хімічних сполук. Для більшості показників фільтрату характерна сезонна динаміка. Після теплого сезону в фільтраті збільшується ХСК і БСК5, зростають концентрації аніонів хлоридів, азоту амонійного, заліза загального; зменшується вміст нітратів, нітритів і нафтопродуктів. До показників фільтрату, які не змінюються протягом сезонів належить вміст сульфатів, фосфатів і важких металів (мідь, свинець, цинк). Фільтрат, який продовжує утворюватись на полігоні твердих побутових відходів, має тенденцію до зменшення вмісту важких металів (міді, цинку, свинцю), азоту амонійного, хлоридів та ХСК та збільшення вмісту аніонів (фосфатів, сульфатів, нітритів, нітратів), нафтопродуктів і БСК5. Досліджуваний фільтрат не відповідає вимогам до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до міської системи централізованого водовідведення за вмістом хлоридів, сульфатів, нітратів, нітритів, азоту амо-нійного, свинцю, цинку, залізо загального. Скид фільтрату в систему централізованого водовідведення можна здійснювати лише після проведення його попереднього очищення за допомогою методів, які забезпечать відповідність показників фільтрату допустимим значенням показників у пробі стічних вод, встановлених вимогами до складу та властивостей стічних вод, що скидаються в систему централізованого водовідведення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2019-06-10
Як цитувати
Grynchyshyn, N. (2019). ВЛАСТИВОСТІ ФІЛЬТРАТУ, УТВОРЕНОГО ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОЛІГОНА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 19, 122-127. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.19.2019.14

Найчастіше читають статті цього автора (ів)