ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЯК ВНУТРІШНІЙ ЧИННИК-РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА

  • M. Kupchak Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • A. Samilo Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: мотивація, мотиваційний менеджмент, мотиви професійної діяльності, мотиваційні процеси, фахівець-менеджер

Анотація

Проблема. Мотивація вважається однією з найважливіших одиниць у структурі професійної діяльності фахівця-менеджера. Саме мотиваційний компонент найбільше впливає на професійну діяльність та поведінку персоналу. Особисте задоволення від добре виконаної роботи дає працівникам почуття впевненості у власних силах, стимулює їх до самореалізації. Якщо в управлінському процесі така можливість працівникам надається, то їхня праця є ефективною, мотиви професійної діяльності – високими, а мотиваційний менеджмент – максима-льно результативним.
Мета. Метою роботи є теоретично обґрунтувати проблематику професійної мотивації та мотиваційного менеджменту й перевірити їх вплив на розвиток професіоналізму майбутнього менеджера. Методи дослідження. Щоб з’ясувати особливості розвитку професіоналізму майбутнього менеджера у роботі застосовано такі методи дослідження: теоретичний – вивчення психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; системний та аналітичний методи – для визначення провідних дефініцій і їх теоретичного обґрунтування, а також для аналізу проблеми професійної успішності особистості у зв’язку з особистісно-професійними характеристиками; емпіричні – спостереження, опитування, анкетування, тестування, прогнозування з метою вивчення теорії впливу мотивів на досягнення вибору професії. Основні результати дослідження. У статті обґрунтовано поняття «мотиви професійної діяльності» та з’ясовано вплив різних психологічних, особистісно-професійних характеристик на ефективність і результативність підготовки особистості-фахівця та здійснення професійної діяльності. Визначено особливості результативного мотиваційного менеджменту у структурі професійної діяльності особистості-фахівця, а також систему мотивації в професійній підготовці. Досліджено мотиваційну сферу професійної діяльності майбутніх фахівців закладів вищої освіти. Вивчено особливості мотиваційного вибору професійної діяльності особистості-фахівця. Проведено аналіз проблеми професійної успішності особистості у зв’язку з особистісно-професійними характеристиками.
Висновки. Професійна мотивація розглядається як внутрішній рушійний чинник розвитку професіоналізму майбутнього менеджера, а також як важливий управлінський механізм мотиваційного менеджменту, який виступає беззаперечним засобом ефективного функціонування організації. Мотивація слугує внутрішньою умо-вою подальшого вдосконалення особистості, забезпечує сталість її професійних поглядів, виступає стимулятором не тільки ціннісних орієнтирів, а й інтелектуальних, емоційно-вольових процесів, впливає загалом на результати професійної діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2020-07-24
Як цитувати
Kupchak, M., & Samilo, A. (2020). ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ЯК ВНУТРІШНІЙ ЧИННИК-РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 21, 107-112. https://doi.org/https://doi.org/10.32447/20784643.21.2020.13

Найчастіше читають статті цього автора (ів)